IVA/UVE vid Hallands sjukhus Halmstad tilldelades Vårdhygien Hallands Inspirationspris 2014

2013-05-05

Under Handhygienens dag måndagen den 5 maj, delade Vårdhygien Halland ut sitt Inspirationspris för andra året i rad.

Motiveringen löd:
Personalen på IVA/UVE tilldelas här Vårdhygien Halland Inspirationspris 2014 för att under flera år visat ett genuint intresse för hygienfrågor. Personalen arbetar förebyggande för att minska risken att patienter drabbas av smitta eller vårdrelaterad infektion.
Idag finns ett utbrett hygienfokus som genomsyrar det dagliga arbetet, vilket bidrar till ökad patientsäkerhet.

Hygienarbetet på avdelningen har spridit sig som ringar på vattnet
Lena Hellberg, Anestesi och IVA-sköterska, ses som en av eldsjälarna på avdelningen och hennes engagemang kring förebyggande hygienarbete har spridit sig mellan kollegorna som ringar på vattnet. Lena var med vid uppstarten av det nationella projektet VRISS (Vårdrelaterade infektioner ska stoppas) 2006.

Bild: Fråga mig om jag har spritat händerna!        Lena Hellberg med diplom

- Idag är klimatet mycket mer öppet än det var när vi började jobba med frågorna. Då mötte vi på visst motstånd och vissa tog illa vid sig när vi påpekade hur och när händer skulle tvättas och spritas. Jag bär ett litet märke med texten ”Fråga mig om jag har spritat händerna” och jag uppskattar när patienter frågar om jag har gjort det. Det är för deras säkerhet vi ska göra det, men även jag kan glömma, säger Lena. Önskan är att vi kan arbeta aktivt med att påminna varandra, för alla kan göra fel så vi måste hjälpas åt att göra rätt.

Personal med diplom och tårta

Rolf König, Lena Hellberg, Lisa Ottosson, Gunilla Sternheden,
Liselotte Börjesson