Folktandvården Halland tilldelas Svenska Hygienpriset 2013

2013-03-21

Folktandvården har satt hygienfrågorna i fokus genom att införa ett antal aktiviter för att förbättra patientsäkerheten. Bland annat genom att göra kontinuerliga kontroll- och informationsbesök på varje klinik, utbilda hygienombud och genomföra obeservationsstudier.

Observationsstudier innebär att en observatör är med under en pågående behandling och kontrollerar hur hygienrutinerna följs i de olika momenten. Det kan till exempel gälla användningen av handsprit, korrekt klädsel och inga smycken.

Om priset

Priset delas ut till en person eller organisation inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, tandvård eller veterinärmedicin som arbetat med att framgångsrikt förebygga vårdrelaterade infektioner. Syftet med priset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner.

Juryn består av sakkunniga i Svensk Förening för Vårdhygien och prisutdelare är Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.