Vårdplatskoordinatorerna vid Hallands sjukhus Varberg tilldelades Vårdhygien Hallands Inspirationspris 2013

2013-05-08

Under veckan har Vårdhygien Halland aktiviteter utanför matsalarna vid Hallands sjukhus. Aktiviteterna sker som ett led i WHOs patientsäkerhetskampanj för att uppmärksamma vikten av god handhygien och handhygienens dag 5 maj.

Veckan inleddes med att Vårdhygien Halland delade ut sitt inspirationspris för 2013 till Vårdplatskoordinatorerna vid Hallands sjukhus Varberg.

Motiveringen lyder:

”Genom sitt brinnande engagemang för patienternas bästa bidrar Vårdplatskoordinatorernas arbete till ett säkrare patientflöde, som innebär mindre risk för smittspridning och att goda hygienrutiner upprätthålls. Vårdplatskoordinatorerna är en stor tillgång för patienter och personal inom både sjukhuset och den kommunala vården. Deras arbete uppskattas av oss alla!”Pristagarna med diplom och tårta

Aktiviteter för att uppmärksamma bättre handhygien

Under måndagen hade Vårdhygien Halland aktiviteter utanför matsalen vid Hallands sjukhus Varberg. Många personer besökte montrarna och fick då möjlighet att testa handspritsmaskinen som visar om korrekt handdesinfektion är utförd. Resultaten var goda men samtidigt synliggjordes svåråtkomliga ställen såsom exempelvis tummar och ovansidan fingrar. Det delades ut en Vårdhygien – quiz med frågor kring handhygien med möjlighet att vinna fina priser. Denna finns också på Vårdhygien Hallands hemsida fram till 17 maj då svaren ska vara insända. Under tisdagen fortsatte aktiviteterna utanför matsalen Hallands sjukhus Halmstad och på onsdag finns Vårdhygien på plats i Kungsbacka.