Hemsjukvård i Halland

Region Halland och de halländska kommunerna har beslutat om en gemensam överenskommelse om hur hemsjukvården i Halland ska organiseras från 2015. Överenskommelsen innebär att kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården från Region Halland. Regionen har fortsatt ansvar för att förse hemsjukvården med läkare. En gemensam politisk nämnd med ledamöter från samtliga kommuner och Region Halland ansvarar för att följa upp och utveckla hemsjukvården. Den nya överenskommelsen trädde ikraft den 7 april 2015.

Informationen om hemsjukvård i Halland för vårdgivare är flyttad till Region Hallands extranät.
För att nå informationen på extranätet behöver du ha en behörighet.

Mer information om behörighet till extranätet och inloggning.

Adressen till extranätet är: https://extra.regionhalland.se.

Du hittar informationen under fliken Vård och hälsa

Är du patient eller anhörig och vill läsa om hemsjukvård i Halland så finns information på
1177 Vårdguiden på nätet.

För mer information, kontakta:

Marie Paulsson, Avdelningen för regional samverkan,Vård och socialtjänst, Regionkontoret
marie.paulsson@regionhalland.se