HSA-katalogen

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare.

Informationen i HSA används av många olika tjänster och utgör viktigt underlag för behörighetsstyrning, säkerhetslösningar samt för sök- och jämförelsetjänster i Sverige. Att vara ansluten till HSA är en förutsättning för att nyttja till exempel Pascal, NPÖ, Webcert och kontaktkorten på 1177.se. Antalet tjänster som använder HSA ökar hela tiden.

Läs mer om HSA på Ineras hemsida

Alla juridiska personer (organisationer) som bedriver vård- och omsorgsverksamhet kan ansluta till HSA. Men det är bara landsting, regioner och kommuner som kan teckna ett eget avtal med Inera (direktanslutning) medan privata vårdgivare måste ansluta till HSA via ett HSA-ombud (tredjepartsanslutning).

Region Halland erbjuder privata vårdgivare som bedriver sin verksamhet i Halland och har vårdavtal med regionen att tredjepartsansluta till HSA via regionens lokala katalog, Hallandskatalogen.

Det finns även privata HSA-ombud som erbjuder detta.