Nationella taxan

Administrativ information till privata vårdgivare med finansiering enligt nationella taxan vilken regleras i två lagar

» Lag om läkarvårdsersättning

» Lag om ersättning för fysioterapi

Bakgrund

1996 tog Sveriges landsting respektive regioner över ansvaret för administrationen för utbetalningar av ersättning till privata vårdgivare från Försäkringskassan, verksamma och med offentlig finansiering enligt lag (nationella taxan).

Nationella taxan

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för läkare och fysioterapeuter. Vårdgivarnas verksamheter regleras huvudsak i respektive lag. Ersättningarna regleras i förordningen som uppdateras varje år.

» Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)

» Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning (taxa läkare)

» Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterpi (LOF)

» Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (taxan fysioterapeuter)