FAQ

Frågor och svar om ersättningsetablering

Fråga: Söker ersättningsetablering sjukgymnastik som upphandlas via regionen. Var finns dessa annonserade och hur lägger man anbud?

Svar: Du hittar etableringar som är till salu på www.regionhalland.se/upphandlingar
och länken till "Aktuella upphandlingar". Är det första gången du besöker Opic kan du behöva fylla i personuppgifter samt organisations- eller personnummer. I den dokumentationen som finns på Opic, i ansökningsinbjudan, framgår hur man lägger bud.

Fråga: Jag undrar hur man går till väga om man är intresserad av etableringen som är annonserad? Hur lägger man ett bud?

Svar: Läs igenom ansökningsinbjudan och avtalsmallen. Säkerställ att du uppfyller kraven i ansökningsinbjudan. Fundera över på vilket sätt du kan uppnå kraven och målen i samverkansavtalen. Känns det rätt så långt, så är det enda du behöver göra just nu att fylla i ansökningsblanketten om samverkansavtal som är publicerad på Opic. Du lägger ett bud, det högsta belopp du kan tänka dig att betala för etableringen.
Det är ingen auktion. Den anbudsgivare som lagt det högsta budet efter ansökningstidens utgång vinner, under förutsättning att man uppfyller de formella kraven.

Fråga: Jag är intresserad av att lägga bud på en ersättningsetablering för att kunna driva egen mottagning med finansiering enligt nationella taxan. Jag kan inte hitta någon information om hur länge man kan räkna med ersättning enligt nationella taxan. Detta är ju väsentligt för mig att veta vid en eventuell budgivning. Finns det några planer på att ta bort nationella taxan som ersättningsform?

Svar: Framtidsutsikterna har sedan 2013 förbättrats då Socialdepartementet informerat om att lagarna LOL och LOS beräknas kvarstå under överskådlig framtid. Viss utveckling kan förväntas, men det omedelbara hotet om nationella taxans nedläggning är undanröjt.
Läs mer på Dagens Medicin

Fråga: Vad händer om etableringarna tas bort om man skulle köpa en nu? Kommer man på något sätt att få igen dessa pengar om etableringarna tas bort?

Svar: Situationen är något bättre nu. "Den nationella taxan blir kvar under så lång tid som vi kan överblicka idag", Roger Molin, vårdvalssamordnare på Socialdepartementet, 2013-04-26. Det går ändå inte att lämna några absoluta garantier för nationella taxans fortlevnad på lång sikt. Nya beslut kan tas om utfasning.

Det finns inga garantier att få tillbaka de pengar man lägger vid förvärv. Kostnaden du köper för måste du räkna hem som avskrivning på investering under den förväntade perioden som du kan bedöma rimlig att nationella taxan finns kvar, eller kortare.

Fråga: Jag undrar över det här med budgivningen, kommer man att få veta vilka bud som ligger så att man kan förhålla sig till det eller är det en chansning?

Svar: Budgivningen är dold. Du lägger ditt högsta bud som du kan tänka dig och hoppas på det bästa.

Fråga: Vilka priser har etableringar sålts för under det sista 18 månaderna?

Svar: Avslutade överlåtelser finns publicerade på Region Hallands webbplats.

Fråga: Jag ser att flera etableringar finns annonserade. Kan jag lägga bud på flera samtidigt?

Svar: Du kan lägga bud på flera om du vill, men kan bara köpa en (1).

Fråga: Kan man innan ansökningstiden har gått ut, få reda på hur många som har sökt?

Svar: Nej, det råder upphandlingssekretess på den uppgiften.

Fråga: Om man lägger det högsta anbudet och därmed får möjlighet att teckna avtal, är det då bindande att teckna avtalet eller kan man tacka nej till erbjudandet?

Svar: Om du vinner en budgivning är du bunden vid ditt anbud under den tid som är angiven i förfrågningsunderlaget. Om du lagt ett bud och är högst förväntas du genomföra förvärvet. Har du lagt bud på flera och lagt det högsta anbud på en av dessa, är du inte bunden av dina andra anbud.

Fråga: Kan ett företag lägga ett bud på en sjukgymnastetablering?

Svar: Nej, anbud läggs av och avtal ingås med en person, sjukgymnasten.

Fråga: Vilken rätt har man att ta in vikarie vid föräldraledighet?

Svar: Du har rätt att ta in vikarie under de förutsättningar som anges i Förordning om ersättning för sjukgymnastik. Vård av barn och föräldraledighet enligt Försäkringskassans definitioner och villkor, är giltiga skäl för att ta in vikarie.

Fråga: Kan etableringen utövas var som helst i länet?

Svar: Om du köper en etablering i Halland får du inte flytta den utanför länet. Verksamheten ska bedrivas i Halland. I vissa fall finns det krav på att verksamheten ska bedrivas på särskild ort, men normalt inte. Detta framgår av förfrågningsunderlaget. Huvudmannen gör bedömning från fall till fall.

Fråga: Är köparen fri att ha sin egen inriktning på verksamheten och inte gå i säljarens fotspår?

Svar: Det är olika beroende på vilken etablering du avser. I vissa fall finns krav på inriktning, vidareutbildning och klinisk erfarenhet. Detta framgår av förfrågningsunderlagen.

Fråga: Om jag skulle vara den lycklige och få möjligheten att inleda ett samverkansavtal, inom vilken tidsram måste jag påbörja mitt uppdrag i så fall? Jag går ju inte sysslolös idag och behöver således tid på mig för att avsluta mina nuvarande arbeten och uppdrag och detta kommer jag naturligtvis inte avsluta innan jag vet säkert att jag har ett samverkansavtal. Jag vet redan nu att jag kommer vara i behov av mycket tid, eftersom jag vill avsluta nuvarande åtaganden på ett bra sätt.

Svar: Tidsramen beror på hur länge din företräderare arbetar på ersättningsetableringen. För att etableringen ska anses som aktiv kan ett uppehåll vara som längst 12 månader. Har säljaren varit aktiv ända fram till övergångsdatum kan du vänta i 12 månader med att börja arbeta aktivt på den. Har säljaren inte arbetat på ett tag så måste du börja arbeta tidigare.

Fråga: Hur länge till går det att sälja etableringar i Hallands län?

Svar: Det finns inte några planer på att försäljning av etableringar ska upphöra i Halland.

Fråga: Existerar det diskussioner i Halland att införa ett vårdval för sjukgymnastik?

Svar: Nej, det gör det inte.

Fråga: Då är det möjligt att man skulle kunna skicka in för att bli "prövad" för eventuellt särskilt arvode även om man inte har någon etablering?

Svar: Nej, vi prövar endast de sjukgymnaster med vilka vi har en avtalsrelation.

Fråga: Jag vill veta er besöksadress, så jag personligen kan överlämna min ansökan för upphandling av ersättningsetablering för sjukgymnastik.

Svar: Anbud kan lämnas in personligen på Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad, mellan klockan 07:30 och 17:00.

Fråga: Jag undrar vad ni menar med yrkeserfarenhet som enskild vårdgivare ska styrkas. Vad är det för intyg, vad räknas enskild vårdgivare som? Är det primärvårdsarbete? Eller måste det specifikt stå att man jobbat enskilt? Allt mottagningsarbete som sjukgymnast sker ju enskilt.

Svar: Med yrkeserfarenhet menar vi tjänstgöringsintyg, från privat eller offentligt arbete/arbetsgivare. Har du jobbat som sjukgymnast i eget företag kan du be någon annan, t ex en kollega, skriva ett intyg. Alla intyg ska vara vidimerade. Du ska också sammanställa de anställningar du har haft, omräknade till helårsarbete. Om du t ex arbetat halvtid i sex månader motsvarar det 0,25 helårsarbete.