SITHS-kort

SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering.

SITHS-kortet har många användningsområden och är en av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa.

SITHS-kortet är det verktyg som personer, anställda eller uppdragstagare, inom landsting, kommun och privata vårdgivare använder sig av för att uppfylla kraven på stark autentisering. Det innebär att en persons identitet kontrolleras med tvåfaktorsautentisering. I SITHS fall görs detta genom att varje person har ett personligt SITHS-kort och kan sin personliga pinkod.

SITHS-kort med tillhörande e-legitimationer utfärdas efter SITHS regelverk. Att samtliga kortutfärdare följer SITHS regelverk kontrolleras både via interna revisioner och av extern revisionsbyrå. Tack vare kraven på stark autentisering och den kvalitetssäkrade utgivningsprocessen betraktas SITHS som en säker identifieringstjänst.

Vanligaste SITHS-korten

De vanligaste SITHS-korten är Företagskort och SIS-kort. Det finns även korttyper för personer som saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet, och tillfälliga reservkort för dem som glömt eller tappat sitt kort. I praktiken kan SITHS-kortet ersätta de flesta identifieringslösningar du har på din arbetsplats.

Några exempel på användningsområden:

  • Inloggning till datorer, olika system, e-tjänster framförallt inom vården, men också hos myndigheter.
  • Fysisk och elektronisk ID-handling, både i tjänsten och privat.
  • Elektronisk signering av avtal, fakturor, journalhandlingar, recept, med mera.
  • Signering samt kryptering av e-postmeddelanden.

Net iD

Här kan du ladda ner programmet Net iD som du behöver ha installerat på din dator för att kunna använda SITHS-kort. Programmet är licensierat till Region Halland men är fritt att installera och använda för alla med SITHS-kort.

Installationen är testad på följande operativsystem

  • Windows 7 32 bitar
  • Windows 7 64 bitar
  • Windows 10 64 bitar

Här kan du ladda ner programmet, NET-ID version 6.6.0.30

 Det finns idag inget stöd för Mac-datorer