Smittskydd Halland

Smittskyddsenheten i Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

SMITTSKYDD HALLAND

Smittskydd Halland 
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07
Fax: 035-13 16 08
e-post: smittskydd@regionhalland.se

Nyheter

 • Mässling och Röda Hund i Europa

  16 april 2014

  En vanlig fråga från sjukvården: Ska vi tidigarelägga vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) för de minsta barnen när familjen ska ut och resa?…
 • TBE - Aktuella rekommendationer för Halland 2014

  06 april 2014

  Vilka rekommendationer ska vi ge i Halland för vaccination mot TBE, fästingburen hjärninflammation? Här sammanfattar vi våra råd.
 • Världshälsodagen 7 april 2014: Förebygg vektorburna infektioner

  06 april 2014

  Under mottot ”ett litet bett, ett stort hot” manifesterar Världshälsoorganisationen, WHO, Världshälsodagen den 7 april. I år är temat att förebygga vektorburna…
 • Nytt nummer av Hallandspesten

  04 februari 2014

  Innehåller aktuell statistik för och kommentarer kring smittskyddsåret 2013. Läs om klamydia som minskar, resistensta bakterier som oroar och mycket annat…
 • Antibiotikaanvändningen i Halland 2013

  29 januari 2014

  Antalet uthämtade antibiotikarecept i Halland minskade under 2013 med 8 % jämfört med 2012. Det motsvarar 7 600 färre recept under året. 2013 är det första…
Fler nyheter... Prenumerera med RSS