Smittskydd Halland

Smittskyddsenheten i Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

SMITTSKYDD HALLAND

Smittskydd HallandSmittskydd Halland 
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07
Fax: 035-13 16 08
e-post: smittskydd@regionhalland.se

Nyheter

 • Första fallet av influensa i Halland

  19 december 2014

  I veckan konstaterades det första fallet av influensa A i Halland. En äldre, influensavaccinerad person insjuknade i luftvägsinfektion i början av veckan. Influensa…
 • Världsaidsdagen 2014 - "Prata om HIV - testa dig"

  01 december 2014

  Under höstens Väldsaidsdag uppmanas till testning, eftersom det finns effektiv medicinsk behandling mot hiv. Behandling hindrar att infektionen utvecklas och minskar…
 • Vinterkräksjukan ökar nu

  24 november 2014

  I Halland har vi konstaterat fall och hört om en ökande förekomst av vinterkräksjuka, Calici/Norovirus infektioner, de senaste veckorna. Det märks ännu inte som…
 • Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

  13 oktober 2014

  Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna, men spridningen i Nigeria och Senegal verka ha brutits genom tidiga insatser. Enstaka…
 • Klamydiamåndagen!

  26 september 2014

  Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för…
Fler nyheter... Prenumerera med RSS