Smittskydd Halland

Smittskyddsenheten i Halland är en länsövergripande myndighet som planerar, organiserar och leder smittskyddsarbetet i länet. Vårt mål är att motverka spridning av smittsamma sjukdomar bland människor.

SMITTSKYDD HALLAND

Smittskydd HallandSmittskydd Halland 
Hallands sjukhus
301 85 Halmstad

Telefon: 035-13 16 07
Fax: 035-13 16 08
e-post: smittskydd@regionhalland.se

Nyheter

 • Vinterkräksjukan ökar nu

  24 november 2014

  I Halland har vi konstaterat fall och hört om en ökande förekomst av vinterkräksjuka, Calici/Norovirus infektioner, de senaste veckorna. Det märks ännu inte som…
 • Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

  13 oktober 2014

  Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna, men spridningen i Nigeria och Senegal verka ha brutits genom tidiga insatser. Enstaka…
 • Klamydiamåndagen!

  26 september 2014

  Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för…
 • Reseavrådan på grund av ebolautbrottet

  03 september 2014

  UD avråder från resa till Guinea, Liberia och Sierra Leone. Utbrottet gör att sjukvården i de drabbade länderna är hårt belastad och säkerhetsläget är instabilt.
 • Ebola - smittrisk i Halland?

  21 augusti 2014

  Med anledning av det aktuella ebolautbrottet i Västafrika har frågan kring risk för smitta uppkommit på vårdenheter och boenden som tar emot många flyktingar/asylsökande…
Fler nyheter... Prenumerera med RSS