Faktablad och PM

Nedan har vi samlat faktablad, PM och länkar till relevant smittskyddsinformation . Några är riktade till hälso- och sjukvården, medan andra är mer allmänt skrivna, till exempel för barnomsorg och skola.

(Datum inom parantes anger när dokumentet skapades eller senast reviderades)