Hiv - smittsamhet vid behandlad hivinfektion

Folkhälsomyndigheten publicerade 2014 tillsammans med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV)  en rapport som sammanfattar kunskapsläget när det gäller den kraftigt minskade smittsamheten vid behandlad hivinfektion.

Nedan listas och länkas de relvanta dokumenten:

1. Smittsamhet vid behandlad hivinfektion
Kunskapsunderlag från Folkhälsomyndigheten och  Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) - Klicka här

2. Socialstyrelsens  förtydligande -  behandlande läkares och individens ansvar enligt smittskyddslagen - Klicka här.

3. Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad
- Läkarinformation hiv - klicka här
- Patientinformation hiv - klicka här