Hälsoundersökning, kompletterande vaccinationer och provtagning av asylsökande m.fl.

En samlingssida för information kring hälsoundersökning av asylsökande m.fl. En ny föreskrift trädde i kraft 1 januari 2012, som ersätter tidigare version från 1995.

Socialstyrelsens föreskrift

I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd, SOSFS: 2011:11, ges rekommendationer rörande erbjudande om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. Hälsoundersökningen har TVÅ huduvdakliga syften.
1.  Upptäcka om personen är i behov av vård (individinriktat)
2. Uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat)

Socialstyrelsens vägledning

För att underlätta för verksamma inom vård och omsorg att tillgodose behoven hos asylsökande och flyktingar finns här vägledning och samlad information. Här finns också mallar för kallelse till hälsoundersökning på flera språk.

Hälsoundersökning av asylsökande i HallandHalland

I Halland utförs hälsoundersökningarna av vårdenheter inom Vårdval Halland.

Sex vårdcentraler i Region Halland har ett särskilt ansvar för planering och genomförande av hälsoundersökningar av asylsökande. De sex vårdcentralerna är: 

  • Vårdcentralen Andersberg (Halmstad och Laholms kommun)
  • Vårdcentralen Falkenberg och Vårdcentralen Ullared (Falkenbergs kommun)
  • Vårdcentralen Hylte (Hylte kommun)
  • Vårdcentralen Tvååker (Varbergs kommun)
  • Vårdcentralen Fjärås (Kungsbacka kommun)

I länkarna till höger har vi samlat  PM där reglerna för hälsoundersökning beskrivs och blanketter som behövs för dokumentation av undersökningen.