Anmälan - övriga ärenden

Blankett för den som inte följer smittskyddslagen

Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig för undersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller inte kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. Endast aktuellt vid allmänfarliga sjukdomar.

Blankett för anmälan av byte av behandlande läkare

Blanketten används bl.a. när patienten enligt smittskyddslagen (2004:168) (SmL) har erhållit förhållningsregeln att komma på återbesök men vill byta läkare. Den läkare som tar över behandlingsansvaret för patienten skall bekräfta övertagandet till patientens föregående läkare och anmäla övertagandet till smittskyddsläkaren.