Information om TBE (fästingburen hjärninflammation)

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex. borreliainfektion, TBE, Erlichios och Babesios. Det är bara mot TBE som vi kan skydda oss med ett vaccin. Inga fall av TBE har konstaterats smittade i Halland de senaste fyra åren. Vi rekommenderar därför inte TBE vaccination för vistelse i Halland.

TBE sprids med fästingar. Infektionen har låg dödlighet, men hög frekvens av kvarstående besvär, upp till 30 %, i form av minnesstörningar, svår trötthet och ibland pareser - förlamningar.

Var hittar vi TBE? I Sverige smittas de flesta av TBE runt Mälaren, i Stockholms, Upplands och Södermanlands län samt längs Östersjökusten. Allt fler fall upptäcks dock runt Vänern och i ett stråk mot Göteborg och Bohuslän. Under de senaste åren har antalet fall i landet varierat mellan 160 och 290. År 2015 anmäldes 268 fall, ett högre antal, vilket förmodas vara beroende av hur gynnsamt sommarvädret var för fästingarna. Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Dessa har dock i de flesta fall varit smittade utanför Halland, i kända riskområden. Under de senaste fyra åren har inget fall av TBE konstaterats i Halland.

Vaccination rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden i Mellansverige och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk.

Riskområden i Sverige är framförallt södra ostkusten inklusive Stockholms skärgård samt Mälardalen. För detaljerad information om riskområden rekommenderas Folkhälsomyndighetens hemsida