Nyhetslista

 • 7 juli 2011

  Livsmedelsverket har tagit bort rekommendation om att inte äta råa groddar

  Livsmedelsverket tog den 6 juli bort rekommendationen om att inte äta råa groddar. Bakgrunden är att ett specifikt parti bockhornsklöverfrö kunnat pekas ut som orsak till ehec-utbrotten i Tyskland och har även spårats till Frankrike. EU-kommissionen har dessutom stoppat all import av bockhornsklöverfrön från Egypten.

 • 29 juni 2011

  Nytt nummer av Hallandspesten

   

  I detta nummer av Hallandspesten kan du läsa om aktuella utbrott, antibiotikaförskrivningen i Halland och rävens dvärgbandmask

   

   

 • 21 juni 2011

  Mässlingsutbrott i Sydeuropa

  Ett mässlingsutbrott pågår i Sydeuropa, i länder med lägre vaccinationstäckning än vad vi har i Sverige. Det föreligger ingen risk för ett större utbrott hos oss. Enskilda personer som inte haft mässling eller som är ovaccinerade är mottagliga om de utsätts för smitta och då främst vid resor utomlands.

   

 • 10 juni 2011

  Nya rön om EHEC-utbrottet. Böngroddar uppges vara smittkällan. Aktuell information från Smittskyddsinsitutet

 • 8 juni 2011

  Viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresa

  Det är fortsatt viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresor.

 • 26 maj 2011

  EHEC-utbrott i Tyskland - Svenska resenärer drabbade

  I norra Tyskland pågår ett stort utbrott med E-coli bakterier, EHEC (Enterohemorragiska E-coli).  Ovanligt många av de drabbade har fått  allvarliga komplikationer i form av njur- och b…

 • 5 maj 2011

  Rävens dvärgbandmask

  Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, förekommer i flera länder i Europa men är vanligast i alpregionerna. Tre fall av smitta hos räv har konstaterats i Sverige i år, två fall i VG-regionen och ett i Sörmland. Analyser pågår på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, av insamlade rävar. Denna utredning kommer att bli klar om några veckor.

 • 29 april 2011

  Aktuellt om TBE (fästingburen hjärninflammation)

  Smittskyddet har fått frågor om vad vi i Halland ska ge för rekommendation angående TBE och vaccination. Vi sammanfattar våra råd här:

 • 7 april 2011

  Mässling i vår nära omvärld - lägesrapport och rekommendationer

  Flera utbrott av mässling rapporteras i vår nära omvärld. Här följer en aktuell lägesrapport och rekommendationer inför utlandsresa.

 • 5 april 2011

  No action today, no cure tomorrow

  Rubriken avspeglar WHO:s inledning på årets Världshälsodag den 7 april. Temat i år är antibiotikaresistens. Läs Strama Hallands nyhetsbrev om upprop till globala ansträngningar för att motverka uppkomst och spridning av resistenta bakterier - och det är bråttom!

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 126, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nästa,