Nyhetslista

 • 23 augusti 2011

  Hur handläggs Borrelia? Läs senaste numret av Strama Hallands nyhetsbrev

  Borrelia eller misstanke om borrelia är en vanlig besöksorsak i primärvården. I detta nummer tar Strama Halland upp handläggning, diagnostik och behandling för de två vanligaste formerna; erythema migrans och neuroborrelios.

 • 26 juli 2011

  Vägledning för mässlingsvaccination

  Smittskyddsinstitutet har förtydligat informationen kring mässling och presenterar en tabell som underlag för bedömning av hur mässlingsskyddet kan förväntas vara för olika årskullar. Mässlingsutbrotten i Europa och i andra delar av världen har ökat smittrisken och det är därför angeläget att man är skyddad, framförallt vid utlandsresor.

 • 7 juli 2011

  Livsmedelsverket har tagit bort rekommendation om att inte äta råa groddar

  Livsmedelsverket tog den 6 juli bort rekommendationen om att inte äta råa groddar. Bakgrunden är att ett specifikt parti bockhornsklöverfrö kunnat pekas ut som orsak till ehec-utbrotten i Tyskland och har även spårats till Frankrike. EU-kommissionen har dessutom stoppat all import av bockhornsklöverfrön från Egypten.

 • 29 juni 2011

  Nytt nummer av Hallandspesten

   

  I detta nummer av Hallandspesten kan du läsa om aktuella utbrott, antibiotikaförskrivningen i Halland och rävens dvärgbandmask

   

   

 • 21 juni 2011

  Mässlingsutbrott i Sydeuropa

  Ett mässlingsutbrott pågår i Sydeuropa, i länder med lägre vaccinationstäckning än vad vi har i Sverige. Det föreligger ingen risk för ett större utbrott hos oss. Enskilda personer som inte haft mässling eller som är ovaccinerade är mottagliga om de utsätts för smitta och då främst vid resor utomlands.

   

 • 10 juni 2011

  Nya rön om EHEC-utbrottet. Böngroddar uppges vara smittkällan. Aktuell information från Smittskyddsinsitutet

 • 8 juni 2011

  Viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresa

  Det är fortsatt viktigt att se över skyddet mot mässling vid utlandsresor.

 • 26 maj 2011

  EHEC-utbrott i Tyskland - Svenska resenärer drabbade

  I norra Tyskland pågår ett stort utbrott med E-coli bakterier, EHEC (Enterohemorragiska E-coli).  Ovanligt många av de drabbade har fått  allvarliga komplikationer i form av njur- och b…

 • 5 maj 2011

  Rävens dvärgbandmask

  Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, förekommer i flera länder i Europa men är vanligast i alpregionerna. Tre fall av smitta hos räv har konstaterats i Sverige i år, två fall i VG-regionen och ett i Sörmland. Analyser pågår på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, av insamlade rävar. Denna utredning kommer att bli klar om några veckor.

 • 29 april 2011

  Aktuellt om TBE (fästingburen hjärninflammation)

  Smittskyddet får ofta frågor om vad vi i Halland ska ge för rekommendation angående TBE och vaccination. Vi sammanfattar våra råd inför säsongen 2018 här:

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 127, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nästa,