Nyhetslista

 • 7 april 2011

  Mässling i vår nära omvärld - lägesrapport och rekommendationer

  Flera utbrott av mässling rapporteras i vår nära omvärld. Här följer en aktuell lägesrapport och rekommendationer inför utlandsresa.

 • 5 april 2011

  No action today, no cure tomorrow

  Rubriken avspeglar WHO:s inledning på årets Världshälsodag den 7 april. Temat i år är antibiotikaresistens. Läs Strama Hallands nyhetsbrev om upprop till globala ansträngningar för att motverka uppkomst och spridning av resistenta bakterier - och det är bråttom!

 • 1 mars 2011

  NYTT nummer av Hallandspesten.

  I årets första nummer av Hallandspesten presenterar vi 2010 års statistik för anmälningspliktiga sjukdomar. Du kan också läsa nyheter om vinterns influensor, vinterkräksjuka och antibiotikaresistens.

 • 5 januari 2011

  Influensa - Lägesrapport och rekommendationer

  Med anledning av stor uppmärksamhet i media kring dödsfallet i svininfluensa i Skåne har förfrågningarna markant ökat om vaccination mot svininfluensa.

 • 14 december 2010

  Lägesrapport influensa – Allvarliga sjukdomsfall rapporteras från England

  Aktuellt influensaläge Vi är på väg in i en ny influensasäsong - den första efter pandemin 2009. I stort är läget fortfarande lugnt. Sporadiska fall har rapporterats i Sverige. I Halland har vi haft …

 • 29 november 2010

  World Aids Day den 1 december

  World Aids Day instiftades för 22 år sedan av UNAIDS. Den 1 december varje uppmärksammas hiv/aids världen över. Smittskyddet sammanfattar läget i Halland. Läs mer dokumentet i högermenyn Temat för …

 • 18 november 2010

  Europeiska antibiotikadagen 18 november 2010 - dagen då vi ändrar vår förskrivning!

  Landstingsstyrelsen i Halland ställer sig bakom det nationella 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens! Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen lägger idag fram ett 10-punktsprogram …

 • 17 november 2010

  Så kan antibiotikaresistens på sjukhus stoppas

  Landstinget Halland ställer sig bakom Stramas nationella 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukhusvården. Programförslaget presenteras i samband med den Europeiska antibiotikadage…

 • 4 november 2010

  Rätt vaccin mot vinterns influensa?

  Med anledning av många frågor efter inslag i media om att vaccinera sig mot Hongkong influensan i höst vill jag tydliggöra följande: Det nya influensavirus som börjat cirkulera i Asien har sitt urspr…

 • 11 oktober 2010

  Nyhetsbrev från Strama Halland

  Strama Halland verkar för en klok användning av antibiotika och minskad resistens. Detta nyhetsbrev vill bidra till ökad kunskap och dialog för att uppnå det målet. Målgruppen är främst halländska läkare, men vi hoppas även att andra yrkeskategorier kan ha nytta av innehållet i sin kontakt med olika patientgrupper.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 127, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nästa,