Nyhetslista

 • 18 augusti 2015

  Scouter rekommenderas antibiotika efter läger i Japan

  Alla deltagare i det 23:e Världsscoutsjamboreen i Japan rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att snarast uppsöka vården för förebyggande behandling mot meningokockinfektion, epidemisk hjärnhinneinflammation. Hälften av de 41 halländska deltagarna hunnit få sin profylax och fler har rapporterats inplanerade under förmiddagen. Anhöriga och vänner till symtomfria personer behöver ingen behandling.

 • 7 juli 2015

  Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor

  Utökad ordinationsrätt för sjuksköterskor inom barnvaccinationsprogrammet.

 • 15 juni 2015

  Nytt nummer av Hallandspesten

  Hallandspesten nr 2, juni 2015, handlar om:

  - Viktigaste smittskyddsråden inför sommaren

  - Råd inför resor 

  - Sammanfattning av säsongsinfluensan och vaccinationskampanjen

  - Utbildningstillfällen inför årets vaccinationskampanj

  - Antibiotikaförskrivningen i Halland

  - Var hittar jag Smittskyddsbladen?

 • 5 maj 2015

  Rena händer räddar liv

  Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården. 171 länder i världen manifesterar idag 5/5 handhygiendagen.  Rena händer är också viktigt för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

 • 10 april 2015

  Årets första Hallandspest

  Med årets första Hallandspest följer en sammanfattning av smittskyddsåret 2014 utifrån anmälningarna enligt Smittskyddslagen.

  Analysen bygger på 2 529 anmälda fall av de 63 sjukdomar/tillstånd som är anmälningspliktiga.

  Anmälningarna för de veneriska sjukdomarna är den största gruppen med 1191, 47 % av alla, följt av 753 fall av smittsamma tarmsjukdomar, 30 %. Den tredje största gruppen är antibiotikaresistenta bakterier 299 eller 12 % av de anmälda.

  Trettiofyra fall av kikhosta konstaterades under hösten, men i övrigt inga fall av de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinations- programmet. Deltagandet i barnvaccinationen var ett av de högsta i landet med 99 % vaccinerade barn vid två års ålder. 98,6 procent hade dessutom fått vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund – någon stor spridning av dessa barnsjukdomar kan därför inte ske i Halland.

 • 23 mars 2015

  Världstuberkulosdagen 24 mars

  24 mars markeras som Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är fortfarande en av de viktigaste infektionssjukdomarna som orsakar sjukdom och död i världen.

 • 5 mars 2015

  Information om mässling

  Information om grupper som kan behöva mässlingsvaccination

  Mot bakgrund av att en vuxen person i Göteborg smittats av den ovanliga utslagssjukdomen mässling under resa till Berlin, beskrivs hur smittsituationen ser ut i omgivande länder och vilka som kan behöva vaccinera sig i Halland.

 • 18 februari 2015

  Influensan toppar!

  Influensan fortsätter att öka och tycks hittills mest ha drabbat barn. Dessutom har vi ett omfattande RS-virusutbrott som tilltagit sedan i november. Båda infektionerna är nu nära toppen för utbrotten denna vinter.

 • 19 december 2014

  Första fallet av influensa i Halland

  I veckan konstaterades det första fallet av influensa A i Halland. En äldre, influensavaccinerad person insjuknade i luftvägsinfektion i början av veckan. Influensa konstaterades under vården på infektionskliniken. Patienten har tillfrisknat och är nu utskriven.

 • 1 december 2014

  Världsaidsdagen 2014 - "Prata om HIV - testa dig"

  Under höstens Väldsaidsdag uppmanas till testning, eftersom det finns effektiv medicinsk behandling mot hiv. Behandling hindrar att infektionen utvecklas och minskar smittsamheten radikalt.  

  Globalt finns uppskattningsvis 35 miljoner hiv-smittade. Stora framgångar har nåtts genom att 13 miljoner av dessa nu får virusbehandling. Men det finns ett ännu större behov, inte minst hos barnen, av vilka bara en fjärdedel av de smittade får behandling. Genom att behandla fler ses till och med möjligheten att stoppa hiv-epidemin till år 2030.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 712, 13, Nästa,