Nyhetslista

 • 5 maj 2015

  Rena händer räddar liv

  Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården. 171 länder i världen manifesterar idag 5/5 handhygiendagen.  Rena händer är också viktigt för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

 • 10 april 2015

  Årets första Hallandspest

  Med årets första Hallandspest följer en sammanfattning av smittskyddsåret 2014 utifrån anmälningarna enligt Smittskyddslagen.

  Analysen bygger på 2 529 anmälda fall av de 63 sjukdomar/tillstånd som är anmälningspliktiga.

  Anmälningarna för de veneriska sjukdomarna är den största gruppen med 1191, 47 % av alla, följt av 753 fall av smittsamma tarmsjukdomar, 30 %. Den tredje största gruppen är antibiotikaresistenta bakterier 299 eller 12 % av de anmälda.

  Trettiofyra fall av kikhosta konstaterades under hösten, men i övrigt inga fall av de sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinations- programmet. Deltagandet i barnvaccinationen var ett av de högsta i landet med 99 % vaccinerade barn vid två års ålder. 98,6 procent hade dessutom fått vaccinationen mot mässling, påssjuka och röda hund – någon stor spridning av dessa barnsjukdomar kan därför inte ske i Halland.

 • 23 mars 2015

  Världstuberkulosdagen 24 mars

  24 mars markeras som Världstuberkulosdagen. Tuberkulos är fortfarande en av de viktigaste infektionssjukdomarna som orsakar sjukdom och död i världen.

 • 5 mars 2015

  Information om mässling

  Information om grupper som kan behöva mässlingsvaccination

  Mot bakgrund av att en vuxen person i Göteborg smittats av den ovanliga utslagssjukdomen mässling under resa till Berlin, beskrivs hur smittsituationen ser ut i omgivande länder och vilka som kan behöva vaccinera sig i Halland.

 • 18 februari 2015

  Influensan toppar!

  Influensan fortsätter att öka och tycks hittills mest ha drabbat barn. Dessutom har vi ett omfattande RS-virusutbrott som tilltagit sedan i november. Båda infektionerna är nu nära toppen för utbrotten denna vinter.

 • 19 december 2014

  Första fallet av influensa i Halland

  I veckan konstaterades det första fallet av influensa A i Halland. En äldre, influensavaccinerad person insjuknade i luftvägsinfektion i början av veckan. Influensa konstaterades under vården på infektionskliniken. Patienten har tillfrisknat och är nu utskriven.

 • 1 december 2014

  Världsaidsdagen 2014 - "Prata om HIV - testa dig"

  Under höstens Väldsaidsdag uppmanas till testning, eftersom det finns effektiv medicinsk behandling mot hiv. Behandling hindrar att infektionen utvecklas och minskar smittsamheten radikalt.  

  Globalt finns uppskattningsvis 35 miljoner hiv-smittade. Stora framgångar har nåtts genom att 13 miljoner av dessa nu får virusbehandling. Men det finns ett ännu större behov, inte minst hos barnen, av vilka bara en fjärdedel av de smittade får behandling. Genom att behandla fler ses till och med möjligheten att stoppa hiv-epidemin till år 2030.

 • 24 november 2014

  Vinterkräksjukan ökar nu

  I Halland har vi konstaterat fall och hört om en ökande förekomst av vinterkräksjuka, Calici/Norovirus infektioner, de senaste veckorna.

  Det märks ännu inte som en ökning i Vårdguiden 1177s kontaktorsaksregistrering för Halland. Men vi har fall på sjukhusavdelningarna.

 • 13 oktober 2014

  Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

  Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna, men spridningen i Nigeria och Senegal verka ha brutits genom tidiga insatser. Enstaka fall av ebola från Västafrika kan komma till Sverige, men risken för detta bedöms som låg. Enligt Folkhälsomyndigheten kvarstår bedömningen att det är mycket låg risk för smitt­spridning av ebola i Sverige. Rutiner för omhändertagande och utredning av sådana fall finns vid Hallands sjukhus. Ebolainfektionen sprids inte som luftburen smitta, utan kräver nära kontakt med kroppsvätskor från en svårt sjuk person

 • 26 september 2014

  Klamydiamåndagen!

  Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för att öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och påminna om vikten av att testa sig. "Klamydiamåndagen" startar den 29 september.

  Klamydia är en infektion som kan överföras vid alla typer av sex utan kondom. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen bland unga i Sverige. Den syns i de flesta fall aldrig, så har du någon gång haft oskyddat sex är det smart att ta ett klamydiatest. Det är kostnadsfritt och enkelt: Antingen beställer du ett hemtest eller så letar du rätt på närmaste mottagning.  Ta hand om dig!

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 711, 12, Nästa,