Nyhetslista

 • 24 november 2014

  Vinterkräksjukan ökar nu

  I Halland har vi konstaterat fall och hört om en ökande förekomst av vinterkräksjuka, Calici/Norovirus infektioner, de senaste veckorna.

  Det märks ännu inte som en ökning i Vårdguiden 1177s kontaktorsaksregistrering för Halland. Men vi har fall på sjukhusavdelningarna.

 • 13 oktober 2014

  Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

  Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna, men spridningen i Nigeria och Senegal verka ha brutits genom tidiga insatser. Enstaka fall av ebola från Västafrika kan komma till Sverige, men risken för detta bedöms som låg. Enligt Folkhälsomyndigheten kvarstår bedömningen att det är mycket låg risk för smitt­spridning av ebola i Sverige. Rutiner för omhändertagande och utredning av sådana fall finns vid Hallands sjukhus. Ebolainfektionen sprids inte som luftburen smitta, utan kräver nära kontakt med kroppsvätskor från en svårt sjuk person

 • 26 september 2014

  Klamydiamåndagen!

  Under sommaren har många oskyddat sex, vilket gör att antalet fall av klamydia ökar framförallt bland unga. Klamydiamåndagen är en satsning riktad till unga för att öka medvetenheten om en av Sveriges vanligaste könssjukdomar och påminna om vikten av att testa sig. "Klamydiamåndagen" startar den 29 september.

  Klamydia är en infektion som kan överföras vid alla typer av sex utan kondom. Klamydia är den vanligaste könssjukdomen bland unga i Sverige. Den syns i de flesta fall aldrig, så har du någon gång haft oskyddat sex är det smart att ta ett klamydiatest. Det är kostnadsfritt och enkelt: Antingen beställer du ett hemtest eller så letar du rätt på närmaste mottagning.  Ta hand om dig!

 • 3 september 2014

  Reseavrådan på grund av ebolautbrottet

  UD avråder från resa till Guinea, Liberia och Sierra Leone. Utbrottet gör att sjukvården i de drabbade länderna är hårt belastad och säkerhetsläget är instabilt.

 • 21 augusti 2014

  Ebola - smittrisk i Halland?

  Med anledning av det aktuella ebolautbrottet i Västafrika har frågan kring risk för smitta uppkommit på vårdenheter och boenden som tar emot många flyktingar/asylsökande. Smittskydd Halland har samm…

 • 11 augusti 2014

  Ebolautbrottet i Västafrika - ett internationellt hot

  Ebolautbrottet i Västafrika bedöms nu av WHO vara ett internationellt hot mot människors hälsa. Socialstyrelsen informerar om konsekvenserna för den som reser eller arbetar i området samt uppdaterar r…

 • 28 juli 2014

  Världshepatitdagen 28 juli

  Idag, 28 juli,  är internationella hepatitdagen. Hepatit (leverinflammation) drabbar miljoner människor världen över och orsakar nästan 1,4 miljoner dödsfall årligen, vilket är ungefär lika många som avlider i hiv/AIDS.

 • 18 juni 2014

  Utbildning kring influensa och vaccination

  Kom ihåg att planera in höstens utbildning kring influensa och vaccination!

  Här hittar du mer information samt hur du anmäler dig.

 • 9 juni 2014

  Nytt nummer av "Hallandspesten"

  Läs sommarens viktigaste smittskyddsråd, utbrott, reseråd och kommande utbildningar

 • 2 juni 2014

  Råd inför fotbolls-VM i Brasilien

  Fotbolls-VM arrangeras i 12 olika städer (se karta) i Brasilien 12/6 – 13/7  och samlar cirka fyra miljoner människor. Risken för infektionssjukdomar beror delvis på var i landet man befinner sig, typ av resa och hur länge man är borta. Resenärer bör vara särskilt uppmärksamma på myggöverförda infektioner och skydda sig mot myggstick - även dagtid. Nedan följer råd om de viktigaste förebyggande åtgärderna.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 712, 13, Nästa,