Nyhetslista

 • 6 april 2014

  Världshälsodagen 7 april 2014: Förebygg vektorburna infektioner

  Under mottot ”ett litet bett, ett stort hot” manifesterar Världshälsoorganisationen, WHO, Världshälsodagen den 7 april. I år är temat att förebygga vektorburna infektioner – infektioner överförda av…

 • 4 februari 2014

  Nytt nummer av Hallandspesten

  Innehåller aktuell statistik för och kommentarer kring smittskyddsåret 2013. Läs om klamydia som minskar, resistensta bakterier som oroar och mycket annat matnyttigt. Kom också ihåg att anmäla dig till våra smittskyddsutbildningar.

   

 • 29 januari 2014

  Antibiotikaanvändningen i Halland 2013

  Antalet uthämtade antibiotikarecept i Halland minskade under 2013 med 8 % jämfört med 2012. Det motsvarar 7 600 färre recept under året. 2013 är det första året under 2000-talet som den totala användningen minskat. Det kan förklaras av en ökad förståelse bland invånarna och ett gediget arbete inom sjukvården i Halland, som nu bär frukt.

 • 9 januari 2014

  Utbrott av Clostridium difficile i Växjö

  Minst en patient har avlidit på Centrallasarettet i Växjö efter allvarlig diarré orsakad av den resistenta bakterien Clostridium difficile typ 027. Det är det första bekräftade utbrottet av den aggressiva och typ 027 i Sverige.

 • 10 december 2013

  Aktuella smittskyddsnyheter i årets sista Hallandspest

  Här tar vi upp polio och vaccination med anledning av ökad risk för spridning med flyktingströmmar från Syrien. Dessutom kan du läsa om om vårens smittskyddsutbildningar, influensaläget och nya rutiner för quantiferontester vid screening av tuberkulos.

 • 28 november 2013

  World Aids Day 1 december

  Aktuell information från Smittskydd Halland

 • 22 november 2013

  Kräksjukan börjar ta fart

  En ökad mängd frågor kring kräksjuka kommer nu till oss på smittskyddet, och signaler om att enstaka förskolor och skolklasser drabbats. I den officiella statistiken syns ännu ingen ökning, men hos 11…

 • 4 november 2013

  Bedömning och rekommendationer angående polioutbrottet i Syrien

  Aktuell information från Smittskyddsläkaren i Halland

 • 3 oktober 2013

  Influensavaccination av gravida - Nytt kunskapsunderlag

  Socialstyrelsen har i dagarna publicerat nytt informationsmaterial om influensavaccination av gravida, dels ett  faktablad att lämna till gravida kvinnor, dels en kunskapsöversikt till hälsovårdspersonal.

 • 3 oktober 2013

  Ska vi vaccinera mot bältros? Nej, inte för närvarande!

  Bältrosvaccinet Zostavax omprövas för närvarande avseende förmånsbeslutet eftersom långtidsskyddet övervärderats. Terapigruppen för vacciner inom Läkemedelskommittén rekommenderar därför att vi avvaktar med användningen.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 711, 12, Nästa,