Nyhetslista

 • 7 mars 2013

  Halland – fortfarande ett EHEC- län

  2012 var ett år utan utbrott av EHEC i Halland. Ändå diagnosticerades 34 personer med EHEC, varav 17 smittats i Sverige. Fyra personer behövde sjukhusvård, men ingen utvecklade den svåra komplikationen HUS, som innebär njur- och blodpåverkan.

 • 28 februari 2013

  NYTT! Hälsokontroll för Tuberkulos - reviderade riktlinjer

  Nya riktlinjer  Socialstyrelsen gav 2007 ut rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos - om hälsokontroll, smittspårning och vaccination. Rekommendationerna reviderades 2012, och de …

 • 6 februari 2013

  Vad är det som går?

  Feber är just nu den vanligaste orsaken till att allmänheten kontaktar 1177, och frågorna har ökat markant de senaste veckorna. Vad står det för? Smittskyddet har sedan ett år tillbaka ett samarbete med 1177 som ger oss statistik över kontaktorsaker.

 • 9 januari 2013

  Oro kring influensarapportering i media

  Flera medier slår idag upp nyheten "Svininfluensan slår till i Sverige". I Aftonbladet står bl.a: "Även om man under tidigare år vaccinerat sig mot svininfluensan bör man ta en ny dos". Allmänheten hör nu av sig och undrar om de ska vaccinera sig. Vårt svar är att årets influensavaccin rekommenderas enbart till personer som tillhör de medicinska riskgrupperna.

 • 21 december 2012

  HALLANDSPESTEN 2, 2012

  Årets sista HALLANDSPESTEN

 • 27 november 2012

  Internationella Aids-dagen 1 december 2012

  Aktuell information från Smittskydd Halland

 • 26 november 2012

  Rena händer räddar liv!

   

  ”Var är tvålen!”

  En film som Strama Halland gjort för att inspirera till god handhygien - den viktigaste åtgärden mot smittsamma sjukdomar!

 • 15 november 2012

  Den Europeiska Antibiotikadagen 18/11 2012: ´Tillsammans tar vi nästa steg´

  Region Halland uppmärksammar den Europeiska Antibiotikadagens tema ´Tillsammans tar vi nästa steg´ genom en samarrangerad pressinformation om antibiotikaanvändning och -resistens i Halland måndagen den 19/11.

 • 19 oktober 2012

  Inga misstankar att influensavaccinet Fluarix orsakar narkolepsi

  Europeiska läkemedelsmyndigheten slutsats är att det finska underlaget till beslutet att begränsa användningen av Fluarix är otillräckligt. Resultaten ger inga nya farhågor avseende något va…

 • 15 oktober 2012

  Säsongsvaccination mot influensa: Fluarix kan användas

  Det svenska Läkemedelsverket behåller rekommendationerna för säsongsvaccinerna. Bedömningen är densamma som det norska Läkemedelsverkets, att det finska beslutet är teoretiskt och underlaget är hypotetiskt, varför indikationen för Fluarix inte ändras.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 126, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nästa,