Nyhetslista

 • 29 maj 2012

  Rapport om mässlingsutbrotten i Europa och Ukraina

  Resenärer till Ukraina behöver skydd mot mässling!

 • 15 maj 2012

  Undvik EHEC-smitta i sommar

  Varje sommar ökar antalet fall av EHEC. Det är bakteriens förmåga att orsaka sjukdom hos människor som gör det angeläget att minska risken för smitta. Inför sommarsäsongen finns det anledning att påminna om EHEC och att ge några goda tips.

 • 11 maj 2012

  Hög tid att se över mässlingsskyddet inför Fotbolls-EM i Ukraina

  Sjukvårdrådgivningen får nu många frågor om mässling med anledning av resor till Fotbolls EM i Ukraina i juni. Det är viktigt att veta att Ukraina för närvarande har ett pågående mässlingsutbrott med mer än 8 300 fall rapporterade. Besökare rekommenderas därför starkt att ha skydd mot mässling!

 • 3 maj 2012

  Rena händer räddar liv!

  Rena händer är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta och infektioner. WHO har utropat den 5 maj till en global handhygiendag. Smittskyddsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar ett helt utbildningspaket som riktar sig till både patienter och vårdpersonal.

 • 3 maj 2012

  Svåra fall av streptokocksjukdom rapporteras från Skåne

  Smittskyddsinstitutet kommenterar idag det ökande antalet svåra streptokockinfektioner i sydvästra Skåne. Dessa allvarliga komplikationer av infektioner med grupp A streptokocker är mycket sällsynta o…

 • 4 april 2012

  Äldre behöver inte antibiotika mot harmlösa bakterier i urinen

  Pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet  2012-04-04

 • 29 mars 2012

  Årets första "Hallandspest" med nyheter och statistik

  Hur var smittskyddsåret 2011? Detta nummer tar upp aktuell statistik med kommentarer samt hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

 • 22 februari 2012

  Säsongsinfluensan ökar snabbt

  Sjukvårdsrådgivningen 1177 får sedan förra veckan många samtal om influensalika symtom som feber, hosta, muskelvärk och huvudvärk. Endast ett fåtal av dessa personer har hittills behövt hänvisas till …

 • 16 februari 2012

  NYTT nummer av Strama Nyhetsbrev

  Just nu rapporteras mycket mykoplasmainfektioner samtidigt som influensan  börjar ta fart. I detta nummer beskrivs två autentiska patientfall, som ligger till grund för diskussion kring handläggning, diagnostik och behandling.

 • 2 februari 2012

  Mängden antibiotikaresistenta bakterier i Halland ökar – viktigt att använda antibiotika klokt!

  Antalet rapporterade fall av resistenta bakterier i Halland ökade under 2011. Främst är det de resistenta tarmbakterierna, ESBL, som fortsätter att öka brant. Den totala användningen av antibiotika i Halland blev oförändrad 2011 jämfört med 2010, trots ökade informationsinsatser.

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 127, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Nästa,