Nyhetslista

 • 3 maj 2012

  Rena händer räddar liv!

  Rena händer är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta och infektioner. WHO har utropat den 5 maj till en global handhygiendag. Smittskyddsinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) lanserar ett helt utbildningspaket som riktar sig till både patienter och vårdpersonal.

 • 3 maj 2012

  Svåra fall av streptokocksjukdom rapporteras från Skåne

  Smittskyddsinstitutet kommenterar idag det ökande antalet svåra streptokockinfektioner i sydvästra Skåne. Dessa allvarliga komplikationer av infektioner med grupp A streptokocker är mycket sällsynta o…

 • 4 april 2012

  Äldre behöver inte antibiotika mot harmlösa bakterier i urinen

  Pressmeddelande från Smittskyddsinstitutet  2012-04-04

 • 29 mars 2012

  Årets första "Hallandspest" med nyheter och statistik

  Hur var smittskyddsåret 2011? Detta nummer tar upp aktuell statistik med kommentarer samt hälsoundersökning av asylsökande m.fl.

 • 22 februari 2012

  Säsongsinfluensan ökar snabbt

  Sjukvårdsrådgivningen 1177 får sedan förra veckan många samtal om influensalika symtom som feber, hosta, muskelvärk och huvudvärk. Endast ett fåtal av dessa personer har hittills behövt hänvisas till …

 • 16 februari 2012

  NYTT nummer av Strama Nyhetsbrev

  Just nu rapporteras mycket mykoplasmainfektioner samtidigt som influensan  börjar ta fart. I detta nummer beskrivs två autentiska patientfall, som ligger till grund för diskussion kring handläggning, diagnostik och behandling.

 • 2 februari 2012

  Mängden antibiotikaresistenta bakterier i Halland ökar – viktigt att använda antibiotika klokt!

  Antalet rapporterade fall av resistenta bakterier i Halland ökade under 2011. Främst är det de resistenta tarmbakterierna, ESBL, som fortsätter att öka brant. Den totala användningen av antibiotika i Halland blev oförändrad 2011 jämfört med 2010, trots ökade informationsinsatser.

 • 20 januari 2012

  Handläggning av Mycoplasma - Aktuella rekommendationer

  Vi har ett omfattande utbrott av Mycoplasmainfektioner. Smittskyddsinstitutet publicerar här  en uppdatering av hur patienter med mykoplasmainfektioner ska tas om hand

 • 12 januari 2012

  Influensan är på ingående

  Första fallet av influensa konstaterat i Halland.

 • 19 december 2011

  Två fall av epidemisk hjärnhinneinflammation i Halland

  Under helgen har två fall av hjärnhinneinflammation orsakad av meningokocker konstaterats i Halmstad. Det är två pojkar i tonåren som insjuknat akut. Båda har behandlats och observerats på intensivvår…

[Missing text /templates/netr/news/morenews for sv]

Gå till sida:Föregående, 126, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Nästa,