Aktuellt om TBE (fästingburen hjärninflammation)

Smittskyddet har fått frågor om vad vi i Halland ska ge för rekommendation angående TBE och vaccination. Vi sammanfattar våra råd här:

Bakgrund

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex borreliainfektion, TBE och erlichios. Det är endast mot TBE som vi i Sverige idag har ett vaccin. Varje år rapporteras mellan 100-200 fall i Sverige. De flesta blir helt återställda, men cirka 10 % får förlamningar och drygt en tredjedel får andra långdragna eller bestående besvär. Dödsfall förekommer, men är mycket sällsynta. Smittan är förhållandevis ovanlig och även i riskområden är det sannolikt bara 1 på 200-1000 fästingar som bär TBESmittort för anmälda TBE-fall 2010 (Källa: Smittskyddsinstitutet)-smitta.

Var finns TBE ?

I Europa är sjukdomen är tämligen vanlig i de baltiska staterna, på Åland och i centrala Europa, framför allt Österrike. Enstaka fall har också uppträtt på Bornholm och i Sydnorge.

I Sverige är majoriteten anmälda TBE-fall smittade längs Östersjökusten i Stockholms och Södermanlands län samt runt Mälaren. Förra året, 2010, anmäldes 174 fall av TBE. Den spridning av infektionen sydväst över landet som skett under det senaste decenniet var tydlig även under 2010, främst i Västra Götaland kring Vänern och Vättern. 
(se karta samt länkar i högermenyn för mer detaljerad information).

Finns TBE i Halland

Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Flertalet har dock varit smittade utanför Halland; i kända riskområden. Två personer är anmälda som smittade i Halland. Båda dessa smittades i Kungsbacka 2007 respektive 2009.

Vem rekommenderas TBE-vaccination

  • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk (förskolebarn, och särskilt barn under 3 år, får oftast en mycket mild sjukdom, varför indikation för vaccination är mindre för denna grupp)
  • Personer som vistas återkommande eller längre tider i skog och mark med smittrisk, t.ex. orienterare, skogsarbetare, ornitologer.

Vår bedömning är att det för närvarande inte finns anledning att rekommendera TBE-vaccination för vistelse i Halland. Även om Kungsbackaområdet varit smittort för två fall de senaste åren, finns idag inga tecken på en TBE-risk i Halland som står i rimlig proportion till tre doser av ett vaccin som trots allt har en del beskrivna biverkningar. Personer som trots allt vill vaccinera sig behöver dock inte avrådas.