Aktuellt om TBE (fästingburen hjärninflammation)

Smittskyddet får ofta frågor om vad vi i Halland ska ge för rekommendation angående TBE och vaccination. Vi sammanfattar våra råd inför säsongen 2018 här:

Bakgrund

Fästingar kan sprida flera olika sjukdomar till människa, t.ex borreliainfektion, TBE och erlichios. Det är endast mot TBE som vi i Sverige idag har ett vaccin. Varje år rapporteras mellan 200-300 fall i Sverige. De flesta blir helt återställda, men drygt en tredjedel får långdragna eller bestående besvär. Dödsfall förekommer, men är mycket sällsynta. Smittan är förhållandevis ovanlig och även i riskområden är det sannolikt bara 1 på 200-1000 fästingar som bär TBETBE karta-smitta.

Var finns TBE ?

I Europa är sjukdomen är tämligen vanlig i de baltiska staterna, på Åland och i centrala Europa, framför allt Österrike.

Riskområden i Sverige är i första hand runt Mälaren, i Stockholms, Upplands och Södermanlands län samt längs Östersjökusten. Allt fler fall upptäcks dock runt Vänern och i ett stråk mot Göteborg och Bohuslän. För detaljerad information om riskområden rekommenderas Folkhälsomyndighetens hemsida

Finns TBE i Halland?

Enstaka fall av TBE har rapporterats i Halland genom åren. Flertalet har dock varit smittade utanför Halland; i kända riskområden.

Vem rekommenderas TBE-vaccination?

  • Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk
  • Personer som vistas återkommande eller längre tider i skog och mark med smittrisk, t.ex. orienterare, skogsarbetare, ornitologer.
  • För resenärer utanför Sverige som ska vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa.

Vår bedömning är att det för närvarande inte finns anledning att rekommendera TBE-vaccination för vistelse i Halland. Det finns idag inga tecken på en TBE-risk i Halland som står i rimlig proportion till tre doser av ett vaccin som sedan även ska upprepas under livet. Personer som trots allt vill vaccinera sig behöver dock inte avrådas.

Vaccinationsschema

En fullständig grundvaccination omfattar tre doser och kan ges från 1 års ålder. De två första ges med 1-3 månaders intervall och ger ett skydd som dock bara varar en säsong varför ytterligare en dos behövs inför nästa säsong. 

Personer  över 50 år
uppnår inte samma skydd som yngre. En tredje dos rekommenderas därför redan två månader efter dos två. Ytterligare en dos ska ges inför nästkommande säsong som vanligt.

Vid kvarstående exponeringsrisk
bör en påfyllnadsdos ges efter tre år och därefter vart femte år, oberoende av ålder.

TBE- schema för grundvaccination

Hur kan man förebygga fästingbett?

  • Använd stövlar och långbyxor, med byxbenen instoppade innanför stövelskaften, och en skjorta eller tröja, nedstoppad innanför byxlinningen.
  • Fästingar syns bäst på ljusa kläder. Inspektera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar.
  • Då dessa åtgärder inte utesluter att fästingar kommit innanför kläderna rekommenderas att man efter vistelse i fästingområde inspekterar hela sin kropp.
  • Eftersom en fästing ofta tar tid på sig för att hitta ett lämpligt bettställe, är det klokt att duscha/bada och att därefter kamma håret.