Mässlingsfall i Göteborg

Den 10 december konstaterades en person i Göteborg ha mässling. Därefter har ytterligare sju fall konstaterats, dessa kan man uppfatta vara sekundärfall efter kontakt med indexfallet under första delen av december. Fallen har drabbat personer i en stadsdel med låg vaccinatiostäckning.

Det finns i nuläget ingen indikation på smittspridning till Halland.

En omfattande smittspårning av personer som besökt de aktuella sjukvårdsinrättningarna har genomförts och ovaccinerade kontakter har erbjudits gammaglobulinskydd alternativt MPR-vaccination. Kontaktspårning inom vården pågår fortsatt på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I nuläget bedöms att nya fall av mässling kan dyka upp till och med 11 januari 2018, dvs när eventuellt mottagliga kontakters inkubationstid för mässling går ut.

Besökare på de berörda mottagningarna kartläggs och informeras så långt det går med erbjudande om vaccination om personerna är inte är vaccinerade eller har haft sjukdomen. Det betyder att även hallänningar som besökt mottagningarna i Göteborg kontaktas.

 Vem riskerar att smittas?

Sannolikheten är mycket låg för en allmän spridning av mässling i Halland då vaccinationstäckningen är hög. För barn födda 2014 rapporterades från BVC i Halland en vaccinationstäckning på 97% vid två års ålder. Siffran ska dessutom vara högre, då vi av tekniska skäl hade en försenad inrapportering i en kommun. Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1982 till 18 månader gamla barn och till 12-åringarna i skolan.

Det betyder att personer födda från 1980 respektive 1970 har fått en eller två doser vaccin. Störst risk att vara utan skydd har de som är födda under senare delen av 60-talet  eftersom mässlingsepidemierna började ebba ut i mitten av 70-talet, innan allmän vaccination infördes. Asylsökande barn erbjuds kompletterande vaccination om de är oskyddade när de kommer till Sverige.

Två doser för fullgott skydd

Ovaccinerade vuxna rekommenderas två doser MPR-vaccin med minst fyra veckors mellanrum. Personer som fått en dos rekommenderas en andra dos, oavsett hur lång tid det gått sedan den första dosen.

 Hur ska man göra med barn nära men under 12 månaders ålder?

Vid behov kan 18-månadersvaccinationen  tidigareläggas till 12 månaders ålder. När barnet är en eller annan vecka före ett-årsdagen, är det med allra största biologiska sannolikhet inga hinder att betrakta vaccinationen som given vid 12 månaders ålder och inte revaccinera vid 18 månader.