Antibiotikaanvändningen i Halland 2013

Antalet uthämtade antibiotikarecept i Halland minskade under 2013 med 8 % jämfört med 2012. Det motsvarar 7 600 färre recept under året. 2013 är det första året under 2000-talet som den totala användningen minskat. Det kan förklaras av en ökad förståelse bland invånarna och ett gediget arbete inom sjukvården i Halland, som nu bär frukt.

I Halland minskade antalet antibiotikarecept med 8 % i en jämförelse med 2012 eller samma storleksordning som för hela landet. Men i bara fyra landsting skrivs fler recept per invånare än i Halland.

Under 2013 skrevs 7 600 färre recept till hallänningarna. Jämfört med 2010 skrivs nu 10 000 färre recept i Halland.

Störst minskning ses i de yngre åldersgrupperna, barn 0-6 år och 7-19 år, där minskningen är hela 17 respektive 15 procent 2013.

Största förändringen sågs inom närsjukvården som förskriver 70 procent av alla antibiotikarecept. Det är också till dessa som det intensivaste stödet satts in för att underlätta det svåra arbetet att förändra förskrivningen.

Siffrorna talar för att vi fortfarande har en stor överanvändning. Ytterligare en fjärdedel av alla recept anser vi är möjligt att ta bort, utan att befolkningen lider skada.

- Det är positivt att antibiotikaförbrukningen minskar eftersom vi vet att överförskrivningen är stor, säger Mats Erntell. Många tror att antibiotika är harmlösa och bara kan vara till nytta. Mycket görs i Halland för att vi ska få en klokare antibiotikaförskrivning. Till exempel har vi försett läkare i närsjukvården med återkoppling av deras personliga antibiotikaförskrivning. Informationsmaterial till patienter och utbildningsprogram på BVC till nyblivna föräldrar om barns infektioner är viktiga delar i förståelsen varför vi inte ska använda antibiotika i onödan, "för säkerhets skull".

Antibiotika bara när de verkligen behövs
Sjukvården är beroende av effektiva antibiotika vid svåra akuta infektioner och vid infektioner i samband med cancerbehandlingar eller efter operationer. Varje antibiotikakur, både livsnödvändig och onödig, ökar förekomsten av antibiotikaresistens hos bakterier. Helt nya antibiotika har visat sig svåra att ta fram. Därför är det viktigt att bevara antibiotikas effekter så långt som möjligt genom klok användning d.v.s. bara när de behövs och att använda dem rätt. Det är en mycket viktig framtidsfråga för sjukvården att kunna behandla de patienter som behöver antibiotika på ett effektivt sätt.

Den minskade förskrivningen motsvarar minskade kostnader på 2,2 miljoner kronor av en totalkostnad på drygt 16 miljoner 2012. Största delen av denna summa är direkt minskade kostnader för den enskilde hallänningen.

Antibiotikastatistik för hela landet. Se Folkhälsomyndigheten.se

Kontakt: Mats Erntell, ordförande Strama Halland, smittskyddsläkare, 035 – 13 16 13