Bara 4 av 5 flickor vaccineras mot livmoderhalscancer

I Halland vaccinerades 2014/2015 81,5 procent av 12–13 åriga flickor mot livmoderhalscancer, HPV-virus infektion. Många fler bör få det mycket effektiva och ofarliga vaccinet, för att slippa livmoderhalscancer som unga och medelålders kvinnor. 

Just nu pågår skolvaccinationen mot HPV-virusinfektion för 12-åriga flickor. Vi får frågor om biverk­ningar och ifrågasättande av vaccinationen. HPV-infektion kan orsaka livmoderhalscancer och könsvårtor (kondylom).

Hög skyddseffekt

Den allmänna vaccinationen mot HPV infördes 2012 i Sverige. Enligt Folkhälsomyndigheten ser vi redan nu fyra år senare de positiva effekterna i form av minskande förekomst av kondylom. Vaccinets skyddseffekt mot kondylom har visats vara så hög som 93 procent. Vaccinets skydd mot allvarliga cellförändringar har varit omkring 75 procent för flickor som vaccinerades i åldern 13–16 år under åren 2006–2012. De virustyper som vaccineras mot halveras. Det är alldeles för tidigt att kunna avläsa färre fall av livmoderhalscancer, eftersom det tar lång tid för sjukdomen att utvecklas.

Med en hög anslutning till vaccinationen kommer antalet kirurgiska ingrepp för unga kvinnor p.g.a. tidiga cellförändringar, koniseringar, att minska. År 2014 gjordes 282 och år 2015 gjordes 202 sådana koniseringar i Halland.

Några tycker att 12-åriga flickor är för unga att vaccinera. Undersökningarna visar dock att flickor i denna ålder svarar bäst på vaccinet. De behöver till exempel bara två doser vaccin för att uppnå samma skydd som de över 14 når med tre doser. Det är dessutom viktigt att ha vaccinerats före sex-debuten för att få det maximala skyddet av vaccinet.

 

Få och milda biverkningar

Biverkningar är självklart något som oroar. Över 80 miljoner kvinnor har vaccinerats i världen fram till 2015. Effektiva läkemedel har biverkningar. Men den fortsatta övervakningen har inte överraskat eller förändrat bedömningen utan visar få, snabbt övergående och milda biverkningar. Mycket vanliga biverkningar (en av tio) är rodnad, svullnad och ömhet på stickstället. Feber, värk, illamående får en av 100 vaccinerade. Svår allergi av vaccinet är ovanligt. Det finns inget samband med allvarliga sjukdomar i hjärtat eller nervsystemet, som MS eller narkolepsi. Vaccinet är dessutom uppbyggt utan förstärkningsämnen som tidigare kopplats till sådana biverkningar. Nyttan med vaccinet överväger därför i mycket hög grad riskerna.

 

Många fler bör vaccineras

I Halland vaccinerades 81,5 procent av flickorna födda 2002 mot livmoderhalscancer. Vi borde nå lika höga nivåer för HPV-vaccinationen som för de övriga barnvaccinerna – det vill säga 98,7 procent! En sådan siffra betyder att bara 10 flickor i Halland skulle sakna utökat skydd. Det vore ett fantastiskt bra resultat!