Bedömning och rekommendationer angående polioutbrottet i Syrien

Aktuell information från Smittskyddsläkaren i Halland

WHO har bekräftat att de tidigare rapporterade 22 fallen av slappa pareser i östra Syrien orsakats av vilt poliovirus typ 1. Därför utgår WHO ifrån att poliovirus cirkulerar i ett större område i Mellanöstern och bedömer att det föreligger risk för spridning.

De flesta drabbade är barn under två års ålder, väl överensstämmande med en sjunkande vaccinationstäckning i Syrien de senaste två åren till mellan 52 – 68 %.

Hälsokontroll av asylsökande
Till nyanlända flyktingar erbjuds en frivillig hälsokontroll sedan många år genom den områdesansvariga vårdenheten i vårdval i Halland. Vid denna bedöms också behovet av kompletterande vaccinationer där poliovaccination ingår. Anslutningen till den erbjudna hälsoundersökningen har oftast av rent praktiska skäl och omedvetenhet varit låg.

OBS! I dagens situation är det särskilt viktigt att alla asylsökande undersöks och att vaccinationsstatus bedöms och eventuellt kompletteras.

En prioriterad grupp för tidig bedömning är de minsta barnen 0-5 år från Syrien, där risken är särskilt stor att de saknar vaccinationsskydd.

Vaccinationsrekommendationer
I dokumentet "Bedömning av  polioutbrottet i Syrien (PDF-dokument, 313 kB)"  finns en fullständig information och kommentar.

En sammanfattning av rekommendationerna:

  • För asylsökande som saknar dokumenterade grundvaccinationer, inte känner till sitt vaccinationsstatus och där det utifrån vaccinationsstatistiken för landet är rimligt att de är ovaccinerade rekommenderas grundvaccination enligt det svenska programmet.
  • De som tidigare vaccinerats komplett med tre doser oralt poliovaccin, OPV, ges en dos av vårt inaktiverade poliovaccin, IPV.
  • Inga nationella rekommendationer har ännu givits ut angående skyddet mot polio för de som arbetar med asylsökande. En praktisk rekommendation vid arbete med flyktingmottagande och hälsokontroller är att personalen ska vara grundvaccinerad med fyra doser. Om ingen ytterligare dos poliovaccin har givits och det gått mer än 10 år sedan den fjärde dosen, rekommenderas en femte dos, utifrån arbetsgivaransvaret.

Lathund för fyra länder
En enkel lathund (PDF-dokument, 240 kB)
har sammanställts för bedömning av vaccinationsbehovet p.g.a.den aktuella situationen i fyra länder, Syrien, Afganistan, Eritrea och Somalia, varifrån många asylsökande kommer just nu.  

Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Region Halland