Besök på lantgård - Klappa gärna men tvätta sedan händerna

Minska risken för smitta genom att tvätta händerna.

Nu kommer våren och kor och andra djur släpps ut på grönbete.
Kosläppen på våren har blivit populära och många gårdar tar emot besökare även senare under våren och sommaren.
Från Smittskyddets sida vill vi påminna om vikten av att tvätta händerna efter kontakt med djur och efter gårdsbesök.

Särskilt viktigt är det att tvätta händerna noga innan måltid. Hjälp små barn som kan stoppa fingrarna i munnen och rengör nappar som faller till marken.
Varje gård som erbjuder besöksgrupper att ha kontakt med djuren är skyldiga att erbjuda möjlighet till handtvätt.  

Läs gärna Jordbrukverkets information inför kosläpp och Folkhälsomyndighetens information om handtvätt efter att ha klappat kalvarna där finns det även mer information om vilka sjukdomar som finns bland djur.