Ebolautbrottet i Västafrika - ett internationellt hot

Ebolautbrottet i Västafrika bedöms nu av WHO vara ett internationellt hot mot människors hälsa. Socialstyrelsen informerar om konsekvenserna för den som reser eller arbetar i området samt uppdaterar rekommendationerna till hälso- och sjukvården.

Länk till Socialstyrelsens information, rekommendationer och reseråd

Karta - Ebolautbrottet i Västafrika

Karta som visar Ebolautbrottets omfattning. Uppdaterad 8 augusti.  
Källa: Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USA