Halland – fortfarande ett EHEC- län

2012 var ett år utan utbrott av EHEC i Halland. Ändå diagnosticerades 34 personer med EHEC, varav 17 smittats i Sverige. Fyra personer behövde sjukhusvård, men ingen utvecklade den svåra komplikationen HUS, som innebär njur- och blodpåverkan.

De inhemska fallen har inget tydligt samband. Den tidigare vanligaste halländska EHEC-typen O157 är nu ovanlig och bara två personer bar denna typ. Minst sju olika typer av EHEC hittades bland de inhemskt smittade.

Tidigare års tydliga säsongsvariation med fall enbart under sommarhalvåret uteblev och istället var fallen jämt fördelade under året. Detta talar mer för smitta via olika livsmedel, än smitta från vår miljö i Halland under sommarens uteliv. 17 personer hade smittades i olika länder utomlands.

Smittskyddsinstitutet rapporterar sammanlagt 474 fall under 2012, varav 247 bedömdes smittade i Sverige. En oförändrat hög siffra som möjligen kan bero på en ökad uppmärksamhet av sjukdomen efter det stora utbrottet i Tyskland under 2011.

 Det är fortsatt viktigt med mycket god handhygien efter kontakt med djur på gårdar i Halland, liksom att tillaga och förvara livsmedel korrekt.

Läs även SMI:s nyhetsbrev "Många smittades av EHEC 2012"  - Klicka här

 

Mats Erntell
Smittskyddsläkare