EHEC-utbrott i Tyskland - Svenska resenärer drabbade

I norra Tyskland pågår ett stort utbrott med E-coli bakterier, EHEC (Enterohemorragiska E-coli).  Ovanligt många av de drabbade har fått  allvarliga komplikationer i form av njur- och blodkroppspåverkan, så kallat hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Även svenska resenärer har drabbats, varav flera med HUS-komplikationer. Även hallänningar som besökt Nordtyskland finns bland de drabbade.

Ökad vaksamhet inom sjukvården viktigt
Smittskyddsinstitutet uppmanar nu sjukvården till ökad vaksamhet på patienter som söker vård för EHEC-symtom som diarré, blodig diarré och buksmärtor och som rest i Tyskland under maj månad. Dessa personer ska snarast erbjudas medicinsk bedömning och provtagning för EHEC.

Mer information


Mats Erntell, smittskyddsläkare
2011-05-26