Europeiska antibiotikadagen 18 november 2010 - dagen då vi ändrar vår förskrivning!

Landstingsstyrelsen i Halland ställer sig bakom det nationella 10-punktsprogrammet för minskad antibiotikaresistens!
Strama och Svenska Infektionsläkarföreningen lägger idag fram ett 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens med anledning av den Europeiska Antibiotikadagen torsdagen den 18 november. I Regeringens budgetproposition i oktober lades också ett förslag om en riktad patientsäkerhetssatsning, där ett av målen är minskad antibiotikaförskrivning utifrån att just dämpa hastigheten i utvecklingen av resistenta bakterier. Strama har tidigare presenterat ett evidensbaserat nationellt mål för en rimlig och patientsäker nivå för den totala antibiotikaförskrivningen på 250 recept/1000 invånare. Detta mål kan också gälla för ett helt landsting och för större kommuner.

Det nationella 10-punktsprogrammet med bakgrundsdokumentation och den presentation jag höll inför Landstingsstyrelsens Au den 17 november hittar ni i dokumentlistan till höger. I presentationen framgår bakgrunden, de 10 punkterna och senaste data över antibiotikaförskrivningen i Halland under 2010. Ni hittar också en bild över det snabbt ökande antalet anmälningar i Halland av multiresistenta tarmbakterier i form av ESBL-producerande E.coli och Klebsiella, bakterier som bildar enzymer som bryter ner de flesta antibiotika med ursprung i penicillinerna.
Överförskrivningen utöver den evidensbaserade 250-nivån är genomgående stor i alla landsting. För Hallands del innebär måluppfyllelse, att vi ska minska antalet recept under de kommande fem åren med 35 % jämfört med förskrivningen under 2009. Detta kan låta utopiskt, men motsvarar den nivå som länder som Holland och Schweiz förskriver på idag!

Hur i Halland 2010?
Mellan 2007 och 2009 minskade förskrivningen till de minsta barnen med 37 procent! Men nu ökar öppenvårdsförskrivningen åter i Halland. För de minsta barnen 0-6 år, är ökningen av antalet recept hittills i år hela 15 %!

10-punktsprogrammet omfattar tre huvudområden:

  • Att minska behovet av antibiotika genom minskad smittspridning genom korrekta rutiner i vården
  • Att förbättra diagnostiken genom att alltid ta odlingar före intravenös terapi och adekvata odlingar vid misstänkt vårdrelaterad infektion
  • Att använda antibiotika rationellt genom:
    - Följsamhet till lokala rekommendationer
    - Antibiotikaprofylax enligt SBU rapporten 2010
    - Korrekt dosering och behandlingstid efter ålder, kön och njurfunktion samt odlingsresultat

I Bakgrundsinformationen finner ni förklaringar och referenser till de uppsatta målen.

FOUU Hallands läkardag 7/12 i Varberg
Den bekymmersamma resistensutvecklingen, den stora förskrivningen i Halland och ett ogynnsamt mönster för de val vi gör av alltför stor användning av bredspektrum antibiotika är bakgrunden till att FOUU Halland och Strama Halland valde temat antibiotikaresistens och en ny antibiotika policy för Läkardagarna i höst. Den första dagen i Halmstad 19/10 har fått idel beröm.
Så glöm inte att anmäla dig till det sista tillfället tisdagen den 7/12 i Samlingssalen på sjukhuset i Varberg!

Vänliga hälsningar
Mats Erntell
Smittskyddsläkare och ordförande Strama Halland
2010-11-18