Första fallet av influensa i Halland

I veckan konstaterades det första fallet av influensa A i Halland. En äldre, influensavaccinerad person insjuknade i luftvägsinfektion i början av veckan. Influensa konstaterades under vården på infektionskliniken. Patienten har tillfrisknat och är nu utskriven.

I veckan konstaterades det första fallet av influensa A i Halland. En äldre, influensavaccinerad person insjuknade i luftvägsinfektion i början av veckan. Influensa konstaterades under vården på infektionskliniken. Patienten har tillfrisknat och är nu utskriven.

Ytterligare ett fall av misstänkt influensa vårdas på infektionskliniken. De två fallen kan ha mötts eller ha en gemensam smittkälla före inläggningarna.

Till symtomen vid influensa hör hög feber, muskelvärk, huvudvärk och hosta. Riklig dryck, vila och eventuellt febernedsättande medicin brukar vara tillräckligt. Vid svåra symtom kontaktar man sjukvården via 1177 Vårdguiden.

Personer tillhörande de medicinska riskgrupperna och de som insjuknar trots vaccination, kan kontakta 1177 eller vårdcentralen där man är listad för råd.  

God handhygien och nys- och hostetikett är enkla men viktiga åtgärder för att minimera smitta.

Antalet beställda vaccindoser till Halland är redan 4 100 fler än för hela förra säsongen, dvs över 49 000 doser.

Mats Erntell