Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige

Ebolaepidemin i Västafrika fortsätter att öka i de tre drabbade länderna, men spridningen i Nigeria och Senegal verka ha brutits genom tidiga insatser. Enstaka fall av ebola från Västafrika kan komma till Sverige, men risken för detta bedöms som låg. Enligt Folkhälsomyndigheten kvarstår bedömningen att det är mycket låg risk för smitt­spridning av ebola i Sverige. Rutiner för omhändertagande och utredning av sådana fall finns vid Hallands sjukhus. Ebolainfektionen sprids inte som luftburen smitta, utan kräver nära kontakt med kroppsvätskor från en svårt sjuk person

Rutiner i Halland

Rutiner har tagits fram och övats inför omhändertagande och utredning av misstänkta fall av ebolainfektion vid infektionskliniken och laboratorierna på Hallands sjukhus.

Det är alltid viktigt att fråga patienten om utlandsresor och det tidsmässiga sambandet, då en infektionssjukdom misstänks. Vid ett misstänkt fall av ebola ska infektions­bak­jouren i Halmstad kontaktas direkt från 1177, vårdcentral eller akut-/jourmottag­ning. Patient med konstaterad ebolainfektion kommer att vårdas vid högisolerings­avdelning på annat sjukhus.

Fortsatt låg risk för smittspridning av ebola i Sverige (PDF-dokument, 237 kB)