Frysta bär kan ha orsakat utbrott av hepatit A

Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket rekommenderar idag att djupfrysta, köpta bär kokas innan de äts. Antalet fall av hepatit A, epidemisk gulsot, har ökat kraftigt i Sverige och i samtliga övriga nordiska länder de senaste månaderna. Smittan misstänks komma från frysta bär.

I Danmark pågår ett utbrott av en viss typ av hepatit A, där den mest troliga smittkällan är frysta bär, särskilt jordgubbar. Även i Norge och Finland har man noterat en ökning av fall, och ett samarbete pågår nu mellan de nordiska länderna. I Danmark och Finland rekommenderas redan kokning av frysta bär.

Sedan början av december 2012 har 22 inhemskt smittade fall rapporterats från olika delar av Sverige, mot normalt omkring fem fall. Fem personer har visat sig ha samma hepatit A-stam som i det danska utbrottet. Livsmedelsverket ger nu ett tillfälligt råd om att koka djupfrysta, köpta bär i minst en minut innan man äter dem. Rådet är tillfälligt tills smittkällan utretts.

I Halland har tre fall koppling till det danska utbrottet.

Så skyddar man sig mot hepatit A

Hepatit A-virus utsöndras via avföring och kan smitta genom mat eller vatten som förorenats av avloppsvatten. Vid upphettning av mat och vatten sker en avdödning av viruset. Viruset kan också smitta mellan personer vid nära kontakt. För att undvika smitta är det viktigt att tvätta händerna innan matlagning och före måltid samt efter toalettbesök. Hepatit A kan även spridas sexuellt. Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd mot sjukdomen och gammaglobulin kan ges i förebyggande syfte.

http://www.smi.se/presstjanst/pressmeddelanden-och-pressinbjudningar/2013/frysta-bar-kan-ha-orsakat-utbrott-av-hepatit-a/