Influensa - Lägesrapport och rekommendationer

Med anledning av stor uppmärksamhet i media kring dödsfallet i svininfluensa i Skåne har förfrågningarna markant ökat om vaccination mot svininfluensa.

Smittskyddsinstitutets bevakning av influensasjukligheten tyder på att vi i andra halvan av januari och in i februari kommer att få vinterns influensautbrott.
Allt tyder nu också på att det blir influensa A (H1N1)v, svininfluensa, som blir det dominerande viruset. Tidigare i december hade vi relativt mycket och framför allt ett tidigt utbrott av influensa B.

Skydd mot smittspridning
Vaccination utgör det bästa skyddet mot influensa. De grundläggande rekommendationerna om god handhygien, nysa och hosta i armvecket och att stanna hemma vid influensasymtom gäller fortsättningsvis också.

Vaccination
Vaccinationsrekommendationen från i september ligger kvar oförändrad. Rekommendationen har inriktat sig mot dem som tillhör de medicinska riskgrupperna, inklusive de gravida som är ovaccinerade mot svininfluensa och de med kraftig övervikt (BMI >40).
Se vår lathund från 2010-09-07.


Rekommendationerna
En sammanfattning och förtydligande av rekommendationerna efter de senaste dagarnas alla frågor ser ut så här:

1. De friska personer som vaccinerade sig med pandemivaccinet Pandemrix hösten 2009 har ett bra skydd och behöver inte vaccinera sig nu.

2. De personer av alla åldrar som tillhör de medicinska riskgrupperna och tog Pandemrix 2009 ska som vanligt ha tagit säsongsvaccinet, Fluarix, inför denna influensasäsong. Detta vaccin gavs i oktober i Halland till riskgrupperna.

3. För de flesta ur de medicinska riskgrupperna, inklusive de som inte tog Pandemrix 2009, räcker det med säsongsvaccinet inför denna säsong.

4. För friska personer som inte tog Pandemrix 2009 finns ingen allmän rekommendation om massvaccination i vinter. De som nu önskar vaccination, kan få säsongsvaccinet till ordinarie kostnad, dvs utan subvention, under förutsättning att vaccin finns tillgängligt.

5. Friska barn (0,5 – 12 år) som bara fick en dos Pandemrix 2009 – 2010 rekommenderas ingen ytterligare vaccination.


Särskilda frågor handlar om de barn som bara fick en dos av Pandemrix.
Barnen i Halland (0,5 – 12 år) vaccinerades med Pandemrix med en vaccinationstäckning på 85 % hösten 2009. 55 % fick två doser. Vi har således en mycket god täckning bland barnen.
Ungdomar 15 – 18 år vaccinerades till ca 70 %.

Jag har inte rekommenderat de friska barn som bara fått en dos förra säsongen en ny vaccination. Vi vet att skyddseffekten av Pandemrix är mycket god, 90 %. Men vi vet inte med säkerhet hur långvarigt skyddet är hos barn som bara fått en dos. Jag menar att vi kan utgå ifrån att en viss skyddseffekt med stor sannolikhet kvarstår och att denna lindrar förloppet vid en ev klinisk infektion.

Riskgruppsbarn ska rekommenderas vaccination med säsongsvaccinet som vanligt varje år.

Tidigare helt ovaccinerade ur riskgrupperna av alla åldrar – vilket vaccin ska de ha?
Säsongsvaccinet.

Indikationen för Pandemrix?
Endast tidigare ovaccinerade med kraftigt nedsatt immunförsvar ges Pandemrix. Dessa ska också vaccineras med säsongsvaccinet Fluarix.

Varför fortsätter inte massvaccinationen?
Vi har med förra årets kampanj uppnått ett skydd för samhället som gör att vinterns utbrott bör bli mera begränsat, som en vanlig säsongsinfluensa.
När det gäller den enskilde individen utgör annan sjuklighet, definierad som tillhörande de utpekade medicinska riskgrupperna, en särskild risk för svår influensa och död i influensa. Till dessa subventioneras kostnaden för säsongsvaccinet till 60 SEK.
Övriga friska som önskar bli vaccinerade kan bli detta i mån av tillgång på vaccin, men då till ordinarie pris, 230 SEK.

Finns säsongsvaccin?
Ja, landstinget Halland har ett mycket fördelaktigt avtal med GSK. Vi är prioriterade vid vaccin-beställningar. Enligt GSK fanns före nyår gott om vaccin, men beställningarna strömmar nu in.

Hur beställer man vaccin?
Beställningen görs av respektive vårdgivare direkt hos distributören: GSK Vacciner.
Beställningstider är måndagar - fredagar kl. 08:00 - 16:30.
Tel: 020 - 714 714, fax: 020 - 714 715, e-post: GSK vacciner@gsk.com
Obs: Ange vid order att beställningen sker enligt avtal med Landstinget Halland!
Observera också att på grund av krav på leverans i obruten kylkedja sker inga utleveranser från GSK Vaccin på fredagar.

Behandling av influensa med Tamiflu?
Vid tecken på svår influensa, andningsbesvär, behov av vård på sjukhus och influensasymtom hos person tillhörande de medicinska riskgrupperna bör behandling med Tamiflu eller Relenza erbjudas tidigt i förloppet.

2010-01-05
Mats Erntell
Smittskyddsläkare
Smittskydd Halland