Influensan toppar!

Influensan fortsätter att öka och tycks hittills mest ha drabbat barn. Dessutom har vi ett omfattande RS-virusutbrott som tilltagit sedan i november. Båda infektionerna är nu nära toppen för utbrotten denna vinter.

Tre olika influensavirus cirkulerar. Det nya influensaviruset A H3N2 dominerar, men influensa B, den lindrigare varianten, som kan ge mer magsymtom, ökar. Det gamla svininfluensaviruset diagnosticeras fortfarande, men ett litet antal personer insjuknar.

Hittills i vinter har vi i Halland funnit 30 positiva prover för A H3N2, 16 för influensa B och 2 positiva prov för svininfluensa. Senaste veckan var det flest positiva för influensa B, 7 stycken.

Influensa är en allvarlig sjukdom. Fram till 8/2 hade 18 personer i Sverige behövt intensivvård – 4 med influensa B, 11 med A H3N2 och 3 med svininfluensa, trots att relativt få har insjuknat i denna variant. 

Årets säsongsvaccin mot influensa har en sämre skyddseffekt mot insjuknande än vad vaccinerna brukar ha. Det beror på att den nya varianten av A H3N2-viruset dök upp efter att vaccinet började tillverkas förra vårvintern. Vaccinationen i höstas anses dock inte verkningslös. Den skyddar mot svininfluensan, influensa B och ger ett visst skydd mot det nya A H3-viruset.

Det är inte bara influensa som grasserar i Halland. Den gångna veckan konstaterades 24 positiva prover. RS-virusinfektionerna ökade tidigt, redan i november. De ger en besvärlig luftvägsinfektion hos fr.a. spädbarn. Att personer i alla åldrar kan drabbas visar provtagningen i Halland. Det är vanligt att lunginflammation misstänks bland de äldsta i stället för virus vid dessa besvär.

När influensasäsongen är inne i den mest intensiva perioden är god handhygien viktigt för att minska risken att bli smittad. Blir man sjuk bör man stannade hemma för sin egen skull och för att inte smitta andra i onödan.

För personer som tillhör en medicinsk riskgrupp är det viktigt att kontakta 1177 Vårdguiden eller den egna vårdcentralen om man insjuknar, för att ställningstagande ska tas till om antiviral behandling behövs.

Nationell övervakning

Läs mer:

Folkhälsomyndighetens influensarapport

Folkhälsomyndighetens RSV-rapport