Influensavaccination av gravida - Nytt kunskapsunderlag

Socialstyrelsen har i dagarna publicerat nytt informationsmaterial om influensavaccination av gravida, dels ett  faktablad att lämna till gravida kvinnor, dels en kunskapsöversikt till hälsovårdspersonal.

För de in om vården som möter gravida kvinnor och diskuterar vaccination mot influensa ger kunskapsunderlaget en bra och samlad information. Det är mycket informativt och täcker in många aspekter och svar på varför vi rekommenderar gravida att vaccinera sig.

Samtidigt ges det ut ett informationsblad med bakgrundsinformation att lämna till den gravida t.ex. vid inskrivningssamtalet på MVC.

Länk till Socialstyrelsen ( i höger menyn finns dokumenten för nedladdning)