Mässlingsutbrott i Sydeuropa

Ett mässlingsutbrott pågår i Sydeuropa, i länder med lägre vaccinationstäckning än vad vi har i Sverige. Det föreligger ingen risk för ett större utbrott hos oss. Enskilda personer som inte haft mässling eller som är ovaccinerade är mottagliga om de utsätts för smitta och då främst vid resor utomlands.

 

De personer som  är helt oskyddade eller som bara har fått en vaccindos, kan rekommenderas mässlingsvaccination och särskilt inför utlandsresa, såvida de inte har kontraindikationer mot vaccination med levande försvagade vacciner.
Indikation för vaccination föreligger också för dem som saknar skydd och arbetar inom hälso- och sjukvården, i synnerhet inom barn- och infektionsjukvård, jour- och akutmottagningar samt inom närsjukvården.
Behov av serologisk kontroll före vaccination torde vara litet.

I Sverige hade vi större mässlingsepidemier regelbundet bland barnen fram till de första åren av 70-talet. Därefter erbjöds frivillig vaccination med rent mässlingsvaccin. Mässlingsutbrotten avtog snabbt i omfattning.
Från och med 1982 infördes vaccination mot mässling, röda hund och påssjuka i det allmänna barnvaccinationsprogrammet vid 18 månaders och 12-13 års ålder. Detta betyder att de flesta barn födda efter 1970 fram till 1981 har fått åtminstone en dos av vaccinet. Mässling har därefter varit en mycket sällsynt sjukdom.

Mats Erntell
Smittskyddsläkare