Information om mässling

Information om grupper som kan behöva mässlingsvaccination

Mot bakgrund av att en vuxen person i Göteborg smittats av den ovanliga utslagssjukdomen mässling under resa till Berlin, beskrivs hur smittsituationen ser ut i omgivande länder och vilka som kan behöva vaccinera sig i Halland.

Åldersgrupper som kan ha ett bristande skydd mot mässling är de som föddes i slutet av 60-talet och fram under första delen av 70-talet. Från och med 1982 vaccinerades en mycket stor andel av alla barn vid 1,5 års ålder på BVC och barn i årskurs 6. Det betyder att de flesta födda efter 1972 till och med 1980 har fått åtminstone en dos mässling-, påssjuke- och Röda Hund-vaccin.

På Smittskyddets hemsida under rubriken ´Faktablad och PM´ finns en vägledning hur man kan tänka avseende sannolikheten för att vara skyddad/oskyddad mot mässling.

http://www.regionhalland.se/PageFiles/61954/Mässlingsvacc%20aktuella%20rek%202012-05.pdf (PDF-dokument, 375 kB)

Bedömningen för Halland är fortsatt att vi inte riskerar ett utbrott av mässling tack vare den mycket höga vaccinationstäckningen och den höga skyddseffekten av vaccinet.

Enstaka fall bland ovaccinerade kan dock uppträda.

- Barn födda 2011 i Halland har vaccinerats till 98,6 %.

- Barn i årskurs 6 i Halland var till 97,3 % vaccinerade två gånger. Endast 0,6 % i denna grupp var    helt ovaccinerade i Halland.

Den enskildes risk är således beroende av tidigare genomgången mässling = immun, tidigare vaccination och planerade resmål. Risken för smitta vid resor till vanliga chartermål har för närvarande inte ökat.

Vaccin mot mässling

Vaccinet mot mässling är mycket effektivt. Två doser ger en skyddseffekt på ca 98 % mot att insjukna. Biverkningarna efter vaccination är mycket färre än komplikationerna efter naturlig mässling.

Epidemiologisk lägesrapport från WHO 150225:

Sju länder I Europa har rapporterat 22 149 fall under 2014 och hittills under 2015. 

Land och antal fall: Kyrgyzstan 7477, Bosnien med Herzegovina 5340, Ryska Federationen 3247, Georgien 329, Italien 1674, Tyskland (Berlinområdet) 583, Kazakhstan 537. USA, Canada, Mexico: minst 154 fall, varav många har koppling till smitta på Disneyland.

Mats Erntell

Smittskyddsläkare