World Aids Day 1 december

Aktuell information från Smittskydd Halland

Årets affisch inför World Aids DayFör 31 år sen diagnosticerades det första fallet av hiv i Sverige. En sjukdom som det inte pratats så mycket om de senaste åren, men som åter blivit aktuell med Jonas Gardells bok och TV-serie ”Torka aldrig tårar utan handskar”. I Sverige lever cirka 6 500 personer med hiv. Aldrig har antalet hiv-smittade varit högre. Tack vare effektiva bromsmediciner har antalet som drabbas av svåra komplikationer och död minskat markant. Hiv räknas nu som en kronisk infektion.  Om infektionen upptäcks i tid och behandlingen genomförs på rätt sätt skiljer sig inte den förväntade livslängden från den övriga befolkningen.

De svenska behandlingsresultaten tillhör de bästa i världen och följsamheten till behandling är mycket hög bland svenska hiv-patienter. Bromsmedicinerna bidrar också till att smittsamheten i det närmaste är obefintlig hos en person med en välfungerande behandling. Trots dessa medicinska framsteg lever bilden kvar av hiv som en livsfarlig sjukdom. Fördomar, okunskap och diskriminering är fortfarande något som många hiv-smittade möter, vilket leder till sämre livskvalitet och stigmatisering av de som lever med hiv.

Globalt lever cirka 35 miljoner personer med hiv. Under 2012 nysmittades 2.3 miljoner människor i världen med hiv – 6 300 personer varje dag! Även på det globala planet har stora framsteg gjorts, dels vad gäller tillgång till bromsbehandling, dels vad gäller antalet nysmittade. Men fortfarande kvarstår stora utmaningar. I Östeuropa och Centralasien rapporteras en snabb och oroande ökning av antalet nysmittade. Tillgången till behandling måste bli bättre, särskilt för smittade barn där WHO idag uppskattar att endast en tredjedel får tillgång till de livräddande medicinerna.

I Sverige rapporteras mellan 400-500 hiv-fall per år, varav cirka 2/3 är smittade utomlands.  I Halland har hittills i år fem fall upptäckts, samtliga smittade utomlands. I dag lever ca 60 personer med hiv i Halland.

Den här dagen – och alla andra dagar - handlar om att förmedla kunskap och tolerans i samhället om hur hiv smittar (och inte smittar) och vad det innebär att leva med hiv. Det handlar om sjukvårdens öppenhet och tillgänglighet för testning av sexuellt överförbara sjukdomar – även hiv. Det är oroande att andra sexuellt överförbara infektioner, som klamydia och gonorré, sprids i stor omfattning i Sverige. Den omfattande smittspridningen är tecken på ett sexuellt risktagande, vilket då också innebär risk för hiv.  Det handlar också om kunskap kring och attityder till en trygg sexualitet, säkrare sex och kondomanvändning. Att förmedla rätt attityder är viktigt. Vi vet att en stor majoritet sexuellt aktiva ser positivt på förslaget att använda kondom. Där har vi alla ett ansvar!

Nyproducerad kortfilm: Hur bemöter du en person som är HIV-positiv och vad vet du om hur det smittar? Det finns fortfarande stor okunskap kring HIV och i filmen berättar fyra personer med djup inblick i ämnet om hur det faktiskt fungerar - se länklista i högermenyn

Mer läsning och länkar kring hiv och World Aids Day hittar du på www.smi.se