KLAMYDIA - Hundra personer smittas varje dag!

Aktuell lägesrapport med anledning av Klamydiamåndagen den 9 september

En dag i Sverige anmäls i genomsnitt nästan 100 fall av klamydia! Det blir fyra nya fall VARJE timme. Till detta kommer också ett stort mörkertal som inte finns med i den officiella statistiken.

Klamydiamåndagen den 9 september är en del i en nationell satsning att öka medvetenhet och testning för sexuellt överförbara sjukdomar, där klamydia är en av de vanligaste. Med fokus på testning och rådgivning satsar många landsting och regioner på att öka tillgängligheten på Ungdomsmottagningar och STD-mottagningar genom t.ex. drop-in mottagningar, gratis kondomutdelning, information mm.

I Halland har antal anmälda klamydiafall de senaste tio åren mer än fördubblats. Hittills i år har 633 fall anmälts till och med augusti.

Klamydia Halland 2003-2012

Klamydia är vanligast i åldrarna 15 till 24 år. En obehandlad infektion kan både för kvinnor och män i värsta fall leda till svårigheter att få barn i framtiden. Även andra komplikationer som äggledarinflammation och bitestikelinflammation kan uppstå. Provtagning för klamydia går snabbt och är enkelt. Svaret kommer inom en vecka. Ett klamydiatest är gratis. Den som visar sig ha klamydia får även behandling kostnadsfritt.

Klamydiatest via nätet: Sedan 2010 finns i Halland också möjligheten att beställa provtagningsmaterial för klamydiatest via nätet. Enkelt, gratis och tillgängligt 24 timmar om dygnet. Tjänsten nås via http://www.klamydiatest.nu/.

Budskapet är:Klamydiamåndagen den 9 september

  • Var rädd om dig! Tänk efter före. Ta inga onödiga risker.
  • Njut smart! Kondom är ett bra skydd mot sexuellt överförbara infektioner.
  • Testa dig om du har haft oskyddad sex med partner som du inte känner så väl eller vet något om. Man ska komma ihåg att när man har sex med en person har man även sex med den personens alla tidigare sexpartners.

- Länk till nationella samlingssidan för Klamydiamåndagen: http://www.klamydiamandagen.se/
- Länk till: Region Hallands pressmeddelande angående Klamydiamåndagen
- Länk till Läkemedelsverket:  "Klamydia ska behandlas av sjukvården"

Mats Erntell
Smittskyddsläkare
2013-09-09