Kräksjukan börjar ta fart

En ökad mängd frågor kring kräksjuka kommer nu till oss på smittskyddet, och signaler om att enstaka förskolor och skolklasser drabbats. I den officiella statistiken syns ännu ingen ökning, men hos 1177 ser man en svag ökning av antal frågor kring kräksjuka. Det är en indikator på att spridningen börjar ta fart i samhället.

Statistik från 1177

Det kan alltså vara på sin plats att öka observansen och vidta åtgärder för att begränsa smittspridning inför den kommande utbrottsäsongen.  Förra årets vinterkräksjuka var tuff och ovanligt lång då den fortsatte ända in i maj. Hur den här säsongen blir är ännu svårt att förutspå.

Kräksjukevirus (Calicivirus) är mycket smittsamt och det behövs bara ett fåtal virus för att bli sjuk. Även om man är noga med hygienen när man är sjuk är det i stort sett omöjligt att tvätta bort alla de miljontals virus som finns i diarré och kräkning hos den som är akut sjuk.  Smittsamheten avtar efterhand som man tillfrisknat, man kan finnas kvar i flera dygn efteråt.  

Två huvudbudskap:
1.
Stanna hemma när du är sjuk
2.
God hygienFaktablad om vinterkräksjuka

Ladda ner vårt faktablad (PDF-dokument, 102 kB) om vinterkräksjuka med information om sjukdomen, smittvägar och förebyggande åtgärder:

 

Mats Erntell
smittskyddsläkare
2013-11-22