Lägesrapport influensa – Allvarliga sjukdomsfall rapporteras från England

Aktuellt influensaläge

Vi är på väg in i en ny influensasäsong - den första efter pandemin 2009. I stort är läget fortfarande lugnt. Sporadiska fall har rapporterats i Sverige. I Halland har vi haft två bekräftade fall, ett influensa A (H3N2) och ett influensa B fall. Alla de tre stammar som finns i vaccinet cirkulerar i Sverige. Även i övriga Europa är den totala influensaaktiviteten begränsad.

Svår svininfluensasjukdom rapporteras från England

Från England kommer dock en första varning om svår svininfluensasjukdom bland yngre (18-35 år) med behov av intensivvård, utan att man där har ett större utbrott. I nuläget har 10 dödsfall rapporterats. Det är främst unga personer ur de medicinska riskgrupperna samt gravida som drabbats. Säsongsinfluensa är som regel allvarligast för de äldre, men för svininfluensa gäller det omvända; här är det framförallt de yngre som riskerar svår sjukdom.

Vaccination av riskgrupper - viktig prevention

Säsongens influensavaccination har pågått sen oktober. Kanske upplever allmänheten en ”influensatrötthet” efter all uppmärksamhet kring pandemin förra säsongen? Men influensa kommer varje år - även i år.

Vi vill påminna om att det är hög tid för dem som tillhör riskgrupp* för svår sjukdom att vaccineras. Passa på att rekommendera vaccination till dem ur riskgruppen* som ännu inte är vaccinerade, när de av olika skäl kontaktar vården. Det aktuella vaccinet denna säsong är Fluarix, som innehåller de tre aktuella virusstammarna (”svininfluensa” A (H1N1), A (H3N2) och en B-stam)

* Riskgrupp med ökad risk för allvarlig influensasjukdom

  • Kroniska lung- och hjärtsjukdomar (endast förhöjt blodtryck utgör ingen risk)
  • Immunosupprimerade oavsett genes
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Svårinställd diabetes mellitus
  • Personer med astma som krävt kontinuerligt behov av läkemedel under de senaste tre åren
  • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • Extrem fetma (BMI > 40)
  • Barn med flerfunktionshinder
  • Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats med Pandemrix

----------------------------------------------------------

Ytterligare influensainformation på vår hemsida - Klicka här
Håll dig uppdaterad
: Prenumerera på Smittskyddsinsitutets veckovisa influensarapporter.

Mats Erntell, smittskyddsläkare
2010-12-14