Inga misstankar att influensavaccinet Fluarix orsakar narkolepsi

Europeiska läkemedelsmyndigheten slutsats är att det finska underlaget till beslutet att begränsa användningen av Fluarix är otillräckligt. Resultaten ger inga nya farhågor avseende något vaccin.

Denna slutsats stämmer väl överens med den svenska och norska Läkemedelsmyndighetens beslut i förra veckan.

Rekommendationerna för säsongsvaccinationen mot vinterns influensautbrott är således oförändrade. Det är särskilt viktigt att personer under 65 års ålder med de tidigare angivna medicinska riskerna vaccinerar sig.

Mats Erntell, smittskyddsläkare, Smittskydd Halland

Länk till Europeiska läkemedelsmyndighetens kommentar