Ökad vaksamhet avseende fall av mässling

Efter flera fall av mässling i våra grannlän finns anledning öka uppmärksamheten

I olika delar av världen har man sett en ökning av mässlingsfall, i Europa i år bl.a. i England och Tyskland. På närmare håll, bl.a i Malmö, har man sett 5 fall av mässling de senaste veckorna, 3 barn < 18 månader gamla och två äldre, samtliga ovaccinerade.  Vi vill därför påminna om:

  • Var uppmärksam på möjligheten av mässling vid misstänkta symtom speciellt efter utlandsresaBild på mässlingsutslag hos ovaccinerade eller ofullständigt vaccinerade. Insjuknandet vid mässling är akut med snabbt stigande feber, ögonirritation och tilltagande besvärlig torrhosta. Efter någon dag uppträder ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som först brukar ses i ansiktet och sedan sprider sig ner på bål och extremiteter (se bild). Ett annat tidigt symtom vid mässling är vita små fläckar på munslemhinnorna (Kopliks fläckar).
  • Patienter med misstänkt mässling ska tas in direkt på undersökningsrum och inte sitta i väntrum bland andra patienter.
  • Inför utlandsresor är det lämpligt att se över skyddet mot mässling, påssjuka och röda hund. De senaste åren har flera fall av utbrott av mässling inträffat i Sverige till följd av utlandssmitta. Två doser av vaccinet rekommenderas för fullgott skydd. Har man haft mässling har man ett livslångt skydd mot sjukdomen. Beträffande bedömning av skydd genom tidigare genomgång infektion eller vaccination kan denna lathund vara en god hjälp - klicka här
  • Vid exposition för mässling kan vaccination eller gammaglobulin vara aktuellt till icke immuna. Kontakta alltid smittskyddet alternativt infektionsbakjour vid misstänkta fall.

Ann Åkesson
Bitr. smittskyddsläkare

Skriv ut ovan rekommendationer - klicka här (PDF-dokument, 329 kB)