Oro kring influensarapportering i media

Flera medier slår idag upp nyheten "Svininfluensan slår till i Sverige". I Aftonbladet står bl.a: "Även om man under tidigare år vaccinerat sig mot svininfluensan bör man ta en ny dos". Allmänheten hör nu av sig och undrar om de ska vaccinera sig. Vårt svar är att årets influensavaccin rekommenderas enbart till personer som tillhör de medicinska riskgrupperna.

Kommentar och förtydligande från Smittskydd Halland


Vad är det som går?

Det är sant att influensan har kommit och förväntas öka under de kommande veckorna. Det är flera virusvarianter som cirkulerar, varav "svininfluensa" är en av tre influensatyper. Influensa A H3N2 ("Honkong"), Influensa A H1N1 ("Svininfluensa"), och Influensa B.

I senaste rapporten från Smittskyddsinstitutet den 3 januari hade 389 fall konstaterats i Sverige, varav cirka en tredjedel var "svininfluensa". Flest fall som rapporterats var Influensa A H3N2, som stod för mer än hälften av påvisade influensatyper.

"Svininfluensaviruset" påvisades för första gången 2009, spreds snabbt över världen och definierades då som en ny pandemi. I samband med detta erbjöds hela befolkningen att vaccinera sig med ett särskilt framtaget vaccin – Pandemrix. Sen dess har svininfluensan återkommit varje vinter, och betraktas nu som en "vanlig" säsongsinfluensa. Vi har därför återgått till att rekommendera årlig vaccination enbart till medicinska riskgrupper, främst personer över 65 år och alla med hjärt- och lungsjukdom. Årets vaccin innehåller samtliga tre influensatyper.

Bör man ta en ny dos?
Nej, inte för den som i övrigt är frisk. Riskgrupperna rekommenderas vaccination varje år. I Halland startade vi vaccinering mot influensa redan i oktober 2012. Vaccinet är ingen garanti för att slippa influensa. Skyddet ligger i genomsnitt mellan 60-80%. Dock minskar risken för svår sjukdom och allvarliga komplikationer som t.ex. hjärtsvikt och lunginflammation.
Den som ingår i någon riskgrupp och ännu inte vaccinerat sig kan fortfarande göra det . Man ska dock vara medveten om att det tar cirka 10-14 dagar innan vaccinet har nått full effekt.

Medicinsk riskgrupp med ökad risk för allvarlig influensasjukdom

  • Personer över 65 års ålder
  • Kronisk lung- och/eller hjärtsjukdom (endast förhöjt blodtryck utgör ingen risk), KOL
  • Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
  • Instabil diabetes mellitus
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • Extrem fetma (BMI > 40)
  • Barn med flerfunktionshinder
  • Gravida kvinnor som inte tidigare vaccinerats med Pandemrix

 

Mats Erntell
Smittskyddsläkare
2013-01-09