Råd inför fotbolls-VM i Brasilien

Fotbolls-VM arrangeras i 12 olika städer (se karta) i Brasilien 12/6 – 13/7  och samlar cirka fyra miljoner människor. Risken för infektionssjukdomar beror delvis på var i landet man befinner sig, typ av resa och hur länge man är borta. Resenärer bör vara särskilt uppmärksamma på myggöverförda infektioner och skydda sig mot myggstick - även dagtid. Nedan följer råd om de viktigaste förebyggande åtgärderna.

Skydda dig mot myggöverförda sjukdomar

För att skydda sig mot myggstick bör man använda myggstift och ha luftkonditionering eller en fläkt i det rum man sover. Det är bara i vissa delar av landet som man kan behöva vaccination eller läkemedel mot myggöverförda sjukdomar.

Tre vanliga myggöverförda infektioner finns i Brasilien 

 1. Denguefeber: Förekommer i hela landet, men är vanligast i de nordöstra områdena runt städerna Natal, Fortaleza, Recife och Salvador. Vaccin saknas. 
 2.  Gula febern: Förekommer i hela landet med undantag för kustområdena från Fortaleza och söderut.  Klicka här för karta som visar förekomst av gula febern i Brasilien
 3.  Malaria: Risken för malaria är liten eller ingen alls i stora delar av landet. Förekommer i Amazonasområdet inklusive staden Manaus. Klicka här för karta som visar förekomst av malaria i Brasilien

Vaccination och malariaprofylax

 •  Alla bör ha ett grundskydd som inkluderar difteri, stelkramp, kikhosta. Vuxna som är grundvaccinerade bör ta en påfyllnadsdos om det gått mer än 20 år sedan senaste vaccination. Den som har fått fyra poliosprutor anses ha ett livslångt skydd. En femte spruta övervägs ibland vid resa till länder där polio förekommer (främst Afrika, Asien). Sydamerika och Brasilien är dock poliofritt sedan många år tillbaka.  Personer som tidigare inte fått vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) eller har haft sjukdomarna bör vaccinera sig före resan.
 • Hepatit A rekommenderas till alla Brasilienresenärer.
 • Gula febern rekommenderas till de som ska vistas i gula febern-områden (se ovan). 
 • Malaria: Vid vistelse upp till en vecka i malariaområden i Brasilien är läkemedelsprofylax i normalfallet inte nödvändig, men kan bli aktuellt vid längre tid i Amazonasområdet i Brasilien.
  Klicka här för rekommendationer om malariaprofylax.  

Ytterligare vaccinationer kan bli aktuella beroende på resenärens medicinska riskfaktorer, restid och typ av resa.

God handhygien

Den viktigaste åtgärden för att undvika smitta är god handhygien. Tvätta händerna efter toalettbesök, efter kontakt med djur och före matlagning och måltider. Användning av handsprit är ett bra alternativ när handtvätt inte är möjlig.

Undvik osäkra livsmedel och vatten

Alla restauranger har inte den bästa hygienen. Säkrast är att välja restauranger som man vet eller kan anta ha en bra standard. Som alltid är det säkrast att äta fågel och kött som är väl kokt eller genomstekt. Tvätta frukt och grönsaker med vatten på flaska. Undvik opastöriserad mjölk och produkter tillverkade av opastöriserad mjölk eller råa ägg. Ljummen mat eller mat som stått framme under lång tid kan också orsaka matförgiftning, t.ex. bufféer utan bra varmhållning/kylning.  Buteljerat vatten och drycker är säkrast.

Skydd mot sexuellt överförbara infektioner

Risken att bli smittad av sexuellt överförbara infektioner är generellt högre i Brasilien vid oskyddad sex. Kondom bör absolut användas vid eventuella sexuella kontakter med tillfällig partner.

Några fler råd

 • Rabies förekommer i hela Brasilien. Undvik därför att klappa eller mata hundar och andra djur. Den som trots allt blir biten, riven eller slickad ska söka läkare omedelbart för att få förbyggande vaccination.
 • Om du blir sjuk under evenemanget – sök hjälp hos den sjukvårdspersonal som kommer att finnas på samtliga arenor.
 • Var sparsam med alkohol! Hög alkoholkonsumtion bidrar till att man glömmer de vanliga försiktighetsåtgärderna och är mer utsatt för skador och olyckor.
 • Skydda dig mot stark sol. Något som täcker huvudet behövs och solkräm för att undgå brännskada och värmeslag.

Bra generella råd finns på 1177 Vårdguiden som har en samlingssida för Brasilien – klicka här