Råd inför resa till OS i Brasilien 2016

Resenärer till de olympiska och paralympiska sommarspelen i Brasilien i augusti och september kan riskera myggöverförda och livsmedelsburna infektioner. Under vistelsen bör du vara särskilt noga med att skydda dig mot myggbett och vara noggrann med din personliga hygien samt livsmedelshygienen.

Risken att drabbas av en smittsam sjukdom under vistelse i Brasilien beror på var i landet du vistas, typ av bostad och vistelsetid, dessutom spelar ålder och hälsotillstånd in.

Skydd mot myggöverförda sjukdomar

OS hålls i Rio under den brasilianska vintersäsongen, då kallare och torrare väder gör att mängden mygg minskar. Därmed minskar risken för myggburna sjukdomar, utom i Amazonas-området, där vissa fotbollsmatcher hålls i Manaus. Det är särskilt fem myggöverförda infektionssjukdomar som är viktiga att skydda sig mot; de fyra virusinfektionerna Zika, Dengue, Chikungunya och Gula febern samt parasit-sjukdomen malaria.

Dengue- och Zikainfektion förekommer i hela landet. Gula febern förekommer i hela landet med undantag av kustområdena från Fortaleza och söderut. Malaria förekommer bara i Amazonas-området inklusive staden Manaus. Chikungunyavirus har påvisats i Rio sedan 2015.

De viktigaste skydden mot myggbett är:

 • långärmad tröja, långbyxor och sockor
 • användning av myggmedel både dag och natt. Insmörjning bör upprepas vid svettning eller bad.
 • att sova under myggnät, om rummet inte är luft­konditionerat.

Förutom att förebygga myggbett rekommenderas vaccin mot Gula febern till alla som ska vistas i Gula febern områden och förebyggande medicin mot malaria under vistelse i Amazonas-området, inklusive Manaus.

Din vårdcentral eller infektionskliniken kan ge mer information.

Det finns inget vaccin eller förebyggande medicinering mot Zika, Chikungunya eller Dengue.

Särskild rådgivning på grund av det pågående utbrottet av Zikavirus

Brasilien är det land som drabbats hårdast av det pågående Zika-utbrottet. Det uppskattas att mellan 0,5 och 1,5 miljoner människor smittades under 2015 och alla landets 27 stater har rapporterat fall. Zika­viruset infekterar främst via myggbett men kan också i vissa fall över­föras genom oskyddad sexuell kontakt.

Zikainfektionen ger vanligtvis lindriga eller inga symtom, men eftersom infektion under graviditet kan orsaka hjärnskador som mikrocefali hos fostret, rekommenderas särskilda försiktighetsåtgärder för följande grupper:

 • Gravida kvinnor: gravida kvinnor avråds resa till Brasilien på grund av den ökande förekomsten av Zikavirus.
 • Kvinnor som försöker bli gravida: Kvinnor som har bott i Brasilien eller andra områden med pågående utbrott eller ökad förekomst av Zikavirus bör vänta åtta veckor efter utresan innan de försöker bli gravida.
 • Män som har en gravid partner: Män som har en gravid partner och har bott i Brasilien eller andra områden med pågående utbrott eller ökad förekomst av Zika ska tillämpa säker sex med kondom under hela graviditeten.
 • Män som planerar barn med sin partner: Män som har bott i Brasilien eller andra områden med pågående utbrott eller ökad förekomst av Zika och har en partner som kan bli gravid, där bör paret undvika graviditet. Preventivmedel bör användas under 8 veckor om mannen inte har haft symtom på Zika infektion. Om mannen haft symptom på sjukdom rekommenderas preventivmedel under 6 månader.
 • Sexualpartner: Kondomanvändning minskar risken för infektion med Zika. Män som har varit i områden med pågående utbrott eller ökad förekomst av Zikavirus kan undvika att smitta sin partner genom att använda kondom. Kondom bör användas under 8 veckor efter hemkomsten om han inte har haft symtom på Zikainfektion. Om han haft symtom på sjukdom, bör kondom användas i 6 månader.

Skydd mot livsmedelsburna- och andra sjukdomar

Den viktigaste åtgärden för att slippa livsmedelsburna infektioner och många andra är god handhygien.

Det betyder handtvätt efter toalettbesök, efter att ha hanterat djur, före matlagning och måltid. Att använda alkoholbaserat handdes­infektionsmedel är ett alternativ när handtvätt inte är möjligt.

Man kan inte utgå från att alla restauranger har bra kökshygien. Resenärer bör:

 • välja restauranger som verkar ha god hygien
 • se till att fjäderfä och kött är väl kokta eller genomstekta
 • tvätta frukt och grönsaker med vatten på flaska
 • undvika opastöriserade mjölkprodukter och råa ägg

Mat som har förvarats ljummen en längre stund kan också orsaka matför­giftning eller magsjuka och bör undvikas. Tänk särskilt på detta på stranden och köp bara mat som levereras direkt nytillagad. Strand- och gatuför­säljare säljer också ofta dricka från stora öppna behållare. Köp bara buteljerad dryck.

Vaccination

 • Alla resenärer till Brasilien ska vara komplett vaccinerade mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Vuxna bör ta en påfyllnadsdos mot dessa vart 20:e år.
 • Personer som inte har vaccinerats två gånger mot mässling, påssjuka och röda hund eller har haft sjukdomarna, bör vaccineras före resan.
 • Hepatit A-vaccin rekommenderas för alla resenärer till Brasilien. Det kan kombineras med vaccin mot hepatit B i samma spruta.
 • Vaccin mot Gula febern rekommenderas till Gula feber områden. För Gula febern gäller att särskilt vaccinationsbevis ska medföras under resan.
 • Rabies förekommer i hela Brasilien. Risken är begränsad, men resenär som utsätts för bett, rivskada, slickning mot slemhinna eller skadad hud av ett djur, särskilt  hund, måste söka medicinsk hjälp omedelbart för att få förebyggande behandling. Detta gäller även för dem som har vaccinerats mot rabies. Vaccin mot rabies kan behövas om du planerar att förlänga din vistelse utöver OS och resa till mer avlägsna landsbygdsområden där snabb tillgång till medicinsk hjälp är svår att få.
 • Personer som är 65 år och äldre samt de yngre som tillhör riskgrupperna, bör 
    

Kondom

Risken att smittas med hiv eller annan könssjukdom genom tillfällig och oskyddad sex är högre i Brasilien än i Sverige. Kondom rekommenderas därför vid alla tillfälliga sexuella kontakter. Kondom skyddar även mot sexuell överföring av Zikaviruset.

Ordinarie medicinering

Om du använder läkemedel; ta med tillräckligt för hela vistelsen. De kan vara svåra att få tag på då de bara lämnas ut mot recept skrivet av en läkare i landet. Läke­medel utom­lands går ofta också under andra namn än de som används i Sverige.

Sjukförsäkring

Läkarbesök och sjukhusvistelser kan bli mycket dyrt utomlands. Teckna därför sjuk- och olycksfallsförsäkring före resan.

Andra bra restips

Skydda dig mot solen med hatt och solkräm för att undvika solbränna och värmeslag. 

Drick tillräckligt och endast buteljerad dryck. Vanligt kranvatten anses inte säkert. Vid hög värme kan extra salt behövas.

Var försiktig med alkohol: Hög alkoholkonsumtion gör att man klarar värmen sämre och glömmer vanliga försiktighetsåtgärder.

Om du känner dig sjuk under evenemanget, sök första hjälpen av räddnings­personalen. Hälso- och sjukvårdspersonal kommer att finnas på alla arenor.