Rätt vaccin mot vinterns influensa?

Med anledning av många frågor efter inslag i media om att vaccinera sig mot Hongkong influensan i höst vill jag tydliggöra följande:

Det nya influensavirus som börjat cirkulera i Asien har sitt ursprung i det gamla Hongkong influensa A (H3N2) viruset. Varianter av detta har cirkulerat under många decennier som en säsongsinfluensa. Nu är det några år sedan den senast gav ett större utbrott.

Förra året dominerade svininfluensa A (H1N1) helt. Därför tror man att det nu finns förutsättningar för en större spridning av A (H3N2) igen. Denna nya typ av Hongkong-virus ingår i årets vaccin under namnet, influensa A/Perth (H3N2).

Samma rekommendationer som tidigare

Socialstyrelsen har inte ändrat rekommendationerna för höstens influensavaccination jämfört med beslutet i sommar. Mot bakgrund av att det mest sannolika är att svininfluensan kommer tillbaka i vinter rekommenderas de som tillhör de medicinska riskgrupperna att ta säsongsvaccinet Fluarix, eftersom det ger skydd mot båda virusen.

Inför höstens kampanj innefattas även kraftigt överviktiga i den medicinska riskgruppen. Även friska gravida, som inte tidigare är vaccinerade med Pandemrix, rekommenderas influensavaccination på grund av ökad risk för svår sjukdom vid insjuknande i svininfluensa.

Mer information om säsongens influensavaccination - klicka här

2010-11-04

Mats Erntell

Smittskyddsläkare