Rena händer räddar liv

Att hålla händerna rena är ett av de effektivaste sätten att stoppa smitta i vården. 171 länder i världen manifesterar idag 5/5 handhygiendagen.  Rena händer är också viktigt för att bromsa spridningen av antibiotikaresistenta bakterier.

http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/maj/rena-hander-basta-sattet-att-stoppa-smitta/

Handhygienbild